Voice of the Customer (VoC) | Ipsos
Customer Experience

Hlas zákazníka

OUR SOLUTIONS
Naslouchání hlasu vašich zákazníků (voice of the customer, VoC).

Zákaznická zkušenost (CX) začíná porozuměním zákazníkům, čemuž se v Ipsosu věnujeme už více než 40 let. Zákazníci činí rozhodnutí, která ovlivňují výsledný profit společností, jejichž produkty a služby nakupují. Společnosti proto potřebují rozumět tomu, jak zákazníci svá rozhodnutí dělají a jak je v jejich rozhodování ovlivnit. 

Pomáháme společnostem systematicky naslouchat jejich zákazníkům: s ohledem na jejich celkový vztah k nakupovaným produktům a službám, napříč všemi kroky zákaznické cesty, na každém touchpointu a při každé interakci.

Ať už skrze CX programy zaměřující se na celkový vztah zákazníka ke značce nebo na jeho zkušenost s konkrétní situací, potřebujete vždy vědět, k jakým zákazníkům máte hovořit, kdy, jak a na co se jich ptát nebo neptat. Navrhujeme a uvádíme do praxe komplexní programy zaměřené na naslouchání hlasu zákazníka, ať už je řeč o získávání zpětné vazby na konkrétní touchpointy v reálném čase nebo o strategických a na celkový vztah ke značce zaměřených hodnoceních.

Nabízíme portfolio platforem pro zákaznickou zpětnou vazbu. Jsme softwarově nezávislí, a můžeme vám tak navrhnout a pomoci s implementací toho nejvhodnějšího softwarového řešení pro potřeby vašeho podnikání.

Naši CX experti vám pomohou zodpovědět následující otázky:

  • Splňuje váš program pro měření zákaznické zpětné vazby svůj účel?
  • Je váš VoC program integrován s vaším systémem pro měření zpětné vazby (CX)?
  • Je pro vás NPS tím správným KPI?
  • Doručuje váš program ta správná KPI a informace těm správným lidem, ve správný čas a správným způsobem?
  • Užívají si vaši zákazníci způsob, jakým vám mohou poskytnout zpětnou vazbu?

Pomůžeme vám zkombinovat hlas zákazníka s hlasem vašich zaměstnanců (VoC + VoE), výsledky zákaznické zkušenosti s trackingem zdraví značky (CX + BHT). Umíme integrovat transakční a strategické VoC programy s provozními, finančními a zákaznickými daty, abychom vám zprostředkovali komplexní pohled na CX oblast ve vaší společnosti.