Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Inovace a prognózy

Ipsos pomáhá klientům urychlovat inovační proces tak, aby odpovídal dnešnímu rychle se měnícímu světu. Naše odbornost se opírá o inovativní přístupy zahrnující testování přes noc, „device agnostic“ výzkumy, neuro výzkumy a integraci různých řešení.

Klientský kontext

  • Jak můžeme inovovat rychleji?
  • Jak se dostaneme k relevantním insightům a nápadům na nové produkty?
  • Jak můžeme zvýšit naše šance uspět na trhu?
  • Jak můžeme dosáhnout přírůstku na trhu?

Řešení

Ipsos nabízí rychle testování přes noc, „device agnostic“ výzkumy a integrované kvalitativní a kvantitativní přístupy, které měří obchodní potenciál. Tato rychlá a jednoduchá řešení, stejně jako ověřené prognostické modely a simulátory, jsou založeny na našem inovačním rámci (tzv. Innovation Success Framework).

Zaměřujeme se na:

Vytvoření konceptu na základě insightů a nápadů za pouhé tři dny
Pomocí Insight Acceleratoru Vám pomůžeme vygenerovat a ověřit hlavní insighty a nápady, a z těchto vytvořit hotový koncept. To vše za pouhé tři dny.

Testování insightů, nápadů a konceptů do 24 hodin
Robustní řešení pro testování insightů, produktových idejí a konceptů přes noc. Hlavní výhody tohoto expresního řešení jsou: „device agnostic“ přístup, ověřené metriky předpovídající úspěch a možnost optimalizace.

Testování konceptů a produktů
Náš ojedinělý způsob testování konceptů je pro respondenty atraktivní a zábavný. Výzkumy lze vyplňovat na libovolném zařízení, zobrazení konceptů se vždy optimalizuje podle použitého zařízení. Výsledkem těchto výzkumů je vyhodnocení nejlepších konceptů, jejich optimalizace, určení archetypu inovace (jedná se inovaci průlomovou, prémiovou, úzkoprofilovou či nějakou jinou?) a také možnost výpočtu prognózy. Všechny koncepty jsou navíc porovnány se skutečnou konkurencí dostupnou na trhu.

Efektivní optimalizace konceptů
S pomocí nástroje InnoConstruct si můžete otestovat jednotlivé části konceptu a zjistit, jak jsou atraktivní a v jaké kombinaci mají největší potenciál. Protože naše metriky nefavorizují a priori nápady podobné produktům, které již na trhu existují, můžete si být jisti, že nepřijdete o opravdu průlomové inovace. Prognózy prodejů je možné určit pro všechny možné kombinace, bez nutnosti dalšího testování.

Předpovědi prodejů
Pro správné řízení inovace a nastavení reálných očekávání je nutné přesně odhadnout, jak si inovace na trhu povede. Nabízíme předpověď prodejů ve všech fázích inovačního procesu, od testování prvotních nápadů až po tzv. STM (Simulated Test Market), pro které používáme špičkové modely Designor a Vantis. Navíc nabízíme i možnost odhadu potenciálu Vaší inovace bez nutnosti jakéhokoli sběru dat. S využitím našich znalostí o struktuře trhu dokážeme odhadnout prodejní potenciál nových produktů v různých kategoriích a na různých trzích již na samém začátku inovačního procesu.

Případové studie

Vytvořte nové koncepty během 3 dnů:
Mezinárodní farmaceutický klient z Francie objevil novou formu vitamínů, od které očekával, že by mohla zvýšit frekvenci konzumace. Pomocí „Insight Acceleratoru“ jsme vytvořili a otestovali 40 insightů, na základě nejlepších z nich jsme vytvořili 20 nápadů na nový produkt a 5 nejlepších idejí sloužilo jako podklad pro pět finálních konceptů. To vše jsme stihli za 3 dny

Odhalte včas zásadní inovace:
Americká síť restaurací potřebovala rychle přidat novou položku do svého menu. Díky rychlému otestování idejí přes noc, které nabízíme, klient zkrátil dobu rozhodování o dva měsíce, zvýšil úspěšnost testovaných konceptů o 20 % a snížil náklady o polovinu.

Ohodnoťte potenciál nového konceptu:
Klient chtěl na trh uvést novou značku a rozhodoval se mezi třemi možnými koncepty. Pomocí našeho nástroje na testování konceptů klient zjistil, že jeho koncepty odpovídají archetypům: Me-Too, Overpriced a Good Start. Rozhodl se jít nejsnadnější cestou a zvolil koncept odpovídající archetypu Good Start.

Získejte nejlepší řešení:
Pro našeho klienta jsme hledali nejlepší možnou kombinaci insightu, benefitů a vůně antibakteriálního mýdla. Pomocí porovnání s reálnou konkurencí a s využitím našeho ověřeného modelu jsme tuto nejlepší kombinaci našli. Ze získaných výsledků bylo možné připravit prognózu a klient na jejich základě vytvořil reklamu.

Výpočet potenciálu inovace bez sběru dat:
Klient zamýšlel inovovat v několika různých kategoriích ve více zemích naráz. Pomohli jsme mu identifikovat několik kombinací (země a kategorie), které měly potenciál dosáhnout očekávaných prodaných objemů. Tato informace mu pomohla rychle odstartovat inovační proces a ušetřit čas a peníze.