Oživit život: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Insight Cloud

V Ipsosu Vám pomůžeme s vylepšením obsahu díky technice Insight Cloud, pocesu, který sbíra informace, jež jsou relevantní k danému tématu. Insight Cloud je ‚stále probíhající‘ platforma „socializované inteligence“, jež generuje insighty z různých zdrojů a přetváří možnosti, jak mohou být tyto insighty spojeny, socializovány a aktivovány.

Klientský kontext

Jak vybudovat learning culture a propojit experty za účelem lepších společných nápadů?
Jak rozumět poznatkům z jiných částí firmy a jak se vyhnout opakování projektů?
Jak ušetřit čas a úsilí díky rychlému přístupu k nejdůležitějším zprávám?
 

Řešení

Využíváme platformu zvanou Insight Cloud, která je přizpůsobená Vašim potřebám. 
Veškeré znalosti, trendy a pozorování jsou jednoduchým způsobem shromážděny na této platformě s cílem vytvořit živoucí ekosystém nápadů. 
Ipsos zastává roli kurátora a přetváří Váš kvalitativní, kvantitativní, sociální a sekundární výzkum do multimediálních insightů, jejichž hlavním spojovatelem je příběh. Mezi-projektové insighty jsou spojovány a kontextualizovány, následuje crowdsourcing s hlavními zainteresovanými stranami. Podpůrná inteligence je propojená a poté aktivována skrze workshopy a praxi. 

Případové studie

Globální tabáková společnost si vyvinula teritoria hodnot, na které se měly zaměřovat budoucí inovace spolu s potřebným novým produktem, služby a aktivační nápady. Naše jedinečné řešení ‚curation‘ posílilo digitální technologie v honbě za nápady, dokázalo posoudit ohlas mezi spotřebiteli, a to vše dodané ve formě dynamické platformy, která umožňuje pokračující proces ideation a activation.

Globální společnost s alkoholickými nápoji stála před výzvou rozšířit své portfolio s platformami značek, které by mohly být uplatněny globálně a při tom lokálně přizpůsobeny. Platformy potřebovaly čerpat ze základních lidských insightů a univerzálních životních aspektů, a proto bylo zapotřebí globálního, multi-dimenzionálního přístupu, který by vyvinul široké povědomí a znalosti. Makrotrendy, projev motivací, clustery a insighty byly organizovány v platformě Insight Cloud. Klient obdržel tzv. Book of Knowledge, která spojovala ‚knowledge‘ ze všech zemí a byla dále představena skrze hloubkový workshop. Cloud je sdílen s deseti různými trhy jako zdroj inspirace pro pole příležitostí, které značky mají.