Inspirace pro lepší zdravotní péči: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Ipsos Healthcare se snaží inspirovat své partnery, kterými jsou farmaceutické a biotechnologické společnosti a výrobci zdravotnických zařízení, k lepší zdravotní péči. Přes 700 našich expertů působících ve více než 40 zemích podporuje naše klienty v klíčových obchodních rozhodnutích během celého životního cyklu produktu, a to od počáteční strategie, přes jeho uvedení na trh až po optimalizaci výkonu daného produktu.

V rámci ČR má Healthcare tým dlouholetou tradici a zkušenosti jak z mezinárodní spolupráce s ostatními pobočkami Ipsos, tak z projektů realizovaných na lokální úrovni. Zaměřujeme se jak na průzkumy orientované na lékaře a lékárníky, tak i pacienty a „běžnou“ populaci. Díky zázemí lokálních i mezinárodních expertů jsme schopni přinést odpovědi na prakticky jakékoliv otázky, které vás o vašem produktu či zákaznících trápí.

Integrované rámce Společnost Ipsos vyvinula komplexní přístupy napříč celým životním cyklem produktu. Čtěte více
Terapeutická odbornost Společnost Ipsos vytvořila 5 globálních specializovaných center pro různá onemocnění. Čtěte více
Data z reálné klinické praxe (RWE – Real World Evidence) Společnost Ipsos má silné portfolio syndikovaných multiklientských dat a vlastní poradenství. Čtěte více
Diferencované znalosti Společnost Ipsos nabízí odborné znalosti k objasnění různých tržních situací. Čtěte více