Management sběru & poskytování dat: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Instant Research

Instant Research je rychlý a cenově dostupný nástroj pro sběr dat v České republice a na Slovensku.
Výzkumná samoobsluha vám umožní vytvořit si vlastní dotazník, vybrat respondenty z Ipsos online panelu a automaticky vám bude spočítána cena.

Klientský kontext

Kdy Instant Research?

 • Chcete si udělat vlastní výzkum a nepotřebujete klientský servis.
 • Potřebujete „jen“ sběr dat.
 • Chcete si ověřit hypotézu u vybrané cílové skupiny.
 • Chcete rychle zjistit reakci respondentů.
 • Potřebujete bleskové šetření nezávisle na rozpočtu a na plánu výzkumů.
 • Máte dotazník a chybí vám vhodní respondenti.

Řešení

Instant Research dostupný v ČR a SR

 • Snadné vytvoření dotazníku a rychlý sběr dat
 • Cenově dostupné řešení pro každého
 • Využití kvalitního Ipsos online panelu
 • Nastavení parametrů výzkumu přesně podle vašich potřeb a možností
 • Použití kontrolních mechanismů při sběru dat, které jsou v současné době nad rámec standardů SIMAR a ESOMAR
 • Zázemí Ipsosu

Případové studie

Využití Instantu jako rychlého screeningového nástroje:
Globální výrobce rychloobrátkového zboží chtěl inovovat sprchový gel a potřeboval prověřit vlastnosti a benefity výrobku před tím, než bude provedena KANO studie. Studie byla cílena především na mladé lidi. Výsledky byly potřeba rychle a cenově efektivně.
Zrealizovali jsme I-Instant výzkum na 10 trzích během 2 dnů. Jelikož jsme využili online i mobilní panel pro rekrutaci a umožnili zúčastnit se pomocí různých zařízení, podařilo oslovit dostatečný počet respondentů z omezené cílové skupiny osob ve věku 15 až 24 let a také se otevřela možnost zahrnout do této studie rozvojové země.
Klient obdržel výsledky v řádu dnů, nikoli týdnů. Výsledkem bylo zkrácení inovačního cyklu o 2 měsíce.