Inspirace pro lepší zdravotní péči: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Integrované rámce

Společnost Ipsos vyvinula komplexní přístupy napříč celým životním cyklem produktu.

Klientský kontext

Vzhledem k tomu, jak se celosvětový trh v oblasti healthcare vyvíjí, zaměření řady jeho hráčů se posouvá – a to směrem k více specializovaným oblastem. Jejich investice často směřují do zcela nových terapeutických oblastí. 
Mezitím se ale zároveň zmenšují obchodní příležitosti, plátci požadují odlišení se od ostatních a důraz je kladen na vývoj přípravků, které snižují nejen následky nemocí, ale také celkové výdaje na zdravotní péči.

Před vstupem přípravku na trh potřebují mít firemní stratégové komplexní představu o tom, jaké faktory trh ovlivňují. Po uvedení přípravku na trh je potřeba mít neustálý přehled o tom, jak marketingové aktivity společnosti ovlivňují jejich zisk. Aby skutečně uspěli, musí být strategie také v souladu s potřebami pacientů a poskytnout jim takové řešení, které zlepší jejich situaci.

Řešení

Čtyři integrované rámce společnosti Ipsos Healthcare kombinují naše terapeutické znalosti, výzkumnou odbornost a ad-hoc/syndikované přístupy. Díky tomuto přístupu tak můžeme provázet naše klienty v každé fázi životního cyklu produktu.

I. Rámec obchodní strategie
Spolupracujeme s mnoha odborníky z různých oblastí s cílem pochopit trh a všechny zainterestované strany. Díky tomuto celkovému pohledu umíme navrhnout takový design výzkumu, který komplexně zodpoví všechny náročné otázky. 
Globální kontakt: commercialstrategy@ipsos.com

II. Rámec dokonalého launche 
Pomáháme společnostem vyhodnotit současné prostředí a stanovit vhodné strategie pro optimalizaci potenciálu jakéhokoli nového produktu.
Globální kontakt: launchexcellence@ipsos.com

III. Rámec optimalizace výkonu
Pomáháme našim klientům pochopit, kde se jejich značka nachází, kam by měla směřovat a jak ji tam dostat.
Globální kontakt: performanceoptimisation@ipsos.com

IV. Rámec Patient Journey
Pomáháme společnostem porozumět potřebám pacienta, jejich patient-flow a poskytujeme jim celkové řešení, které v konečném důsledku zlepší situaci pacientů.
Globální kontakt: patientjourney@ipsos.com

Případové studie

Dosáhnout rozsáhlého a přitom precizního pohledu na patient journey je svatým grálem marketérů – ale kompletní zkušenost pacienta se specifickým onemocněním je čím dál tím složitější. Ve snaze získat reálný popis patient journey u onemocnění melanomem vytvořila společnost Ipsos Globální onkologický monitor. Díky němu máme k dispozici vysoce ceněná data z reálné klinické praxe týkající se léků na léčbu rakoviny, diagnostických vzorců, léčebných algoritmů, informací o léčebných switchích a mnohé další. Nicméně stále nám zůstávala řada nezodpovězených otázek, dokud jsme k tomu nepřipojili kvalitativní vnímání napříč různými zainterestovanými stranami (lékaři, pacienti, plátci, lékárníci a ostatní zdravotnický personál). Tento integrovaný přístup přinesl detailní popis patient journey odhalující důležitost, vliv a roli různých zúčastněných stran, nesoulad mezi některými z nich, význam správné komunikace mezi nimi a další.