Ipsos Mystery Snapshots sledují absolventy vysokých škol na Úřadech práce

Nezaměstnanost absolventů VŠ je společenský problém.

Co se děje, když se budoucí absolvent obrátí na Úřad práce, co ho tam čeká a co se tam dozví? Kvalita veřejných služeb není nikomu lhostejná, proto se odborníci Ipsosu na měření zákaznické zkušenosti podívali blíže na úroveň obsluhy zákazníků Úřadu práce, ale i Call centra služeb zaměstnanosti.

 

V každém kraji Ipsos provedl v březnu – dubnu 2015 jednu 1 návštěvu/ kontaktování – celkem se tedy zapojilo 14 mystery shopperů.

 

Výsledky naleznete v přiložené infografice ZDE.

 

Pro více informací:
Jakub Hankovský, Account Director Ipsos Customer Experience Management jakub.hankovsky@ipsos.com

Zákaznická zkušenost