Ipsos v ČR

Jsme největší výzkumnou agenturou v ČR z hlediska dosaženého ročního obratu, třetí největší agenturou na Slovensku a druhou v Maďarsku, nabízející širokou paletu výzkumných nástrojů a disponující zkušeným týmem.

V roce 1992 vznikla společnost Tambor, která se vypracovala od firmy o 2 zaměstnancích až téměř ke 300 zaměstnancům v roce 2017. Po dynamickém vývoji se firma stala v roce 2007 součástí sítě Ipsos - jedné z největších světových výzkumných sítí.

V roce 2011 došlo ke spojení s výzkumnou sítí Synovate, díky čemuž Ipsos dále posílil svoji pozici a rozšířil portfolio svých produktů a řešení jak v ČR, tak v SR a celém světě. 
V roce 2013 proběhlo zkrácení názvu z Ipsos Tambor na Ipsos. 

V roce 2015 vznikl v Praze Ipsos Central Europe Cluster pokrývající ČR, Slovensko a Maďarsko a od října 2016 i Rakousko. 

V roce 2016 vznikl v Praze celosvětový Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre pro 88 zemí.

Základní informace:
Název: IPSOS s.r.o.
Sídlo: Topolská 1591, 252 28 Černošice, provozovna – Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1
Jednatel: Radek Jalůvka
IČO: 26738902
DIČ: CZ26738902
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90694, den zápisu 28.12.2002