Je poznání cesty k nákupu cestou k růstu?

Nová koncepce Ipsos k Path-to-Purchase aneb jak se vyznat v dnešním...

Je poznání cesty k nákupu cestou k růstu?

Nová koncepce Ipsos k Path-to-Purchase aneb jak se vyznat v dnešním světě, kde se digitální média prolínají s tradičními.

Po celém světě a ve všech odvětvích se řeší cesta k nákupu – co všechno ovlivňuje a podmiňuje nákup a potenciální růst.
Divize Ipsos Marketing proto vydala pro poznání i inspiraci zajímavý materiál „Are You Leveraging Your Path to Purchase as a Path to Growth?“.

Je poznání cesty k nákupu cestou k růstu?

Technologie umožnila svět komunikace s mnoha kanály, kde se mísí tradiční fyzická a digitální nákupní zkušenost.
Počet tzv. touchpoints, které ovlivňují spotřebitelův názor na značku a nákupní chování se zvýšil enormně.

Marketéři dnes potřebují komplexnější pochopení toho, jakou roli jednotlivé touchpoints sehrávají, jaký mají vliv na nákupní chování, a zejména do kterých z nich investovat, aby jejich business rostl efektivně. Ipsos přináší jednoduchý ale holistický přístup k Path-to-Purchase, který pomáhá klientům identifikovat klíčové příležitosti a definovat úspěšnou strategii.

Média a komunikace značky