Jsou na odchod do běžného života připraveny děti z dětských domovů?

Každoročně opouští brány dětských domovů zhruba tisícovka dětí...

Každoročně opouští brány dětských domovů zhruba tisícovka dětí poté, co dovrší plnoletosti a nepokračují ve studiu. Nedávný unikátní průzkum agentury Ipsos, který si objednala nezisková organizace Mimo domov, se zabýval obavami a představami dětí před opuštěním dětského domova. Mají před sebou velmi těžký start a málokdo ví, kde většina z nich končí a proč je jejich integrace do společnosti obtížnější.   

Průzkum vznikl za finanční podpory Nadace Komerční banky – Jistota, hlavním partnerem byla nezisková organizace Letní dům a partnerem společnost Bageterie Boulevard.  Průzkum byl realizován u 102 dětí v dětských domovech, které opustí domov do jednoho roku, a dále u 27 dospělých, kteří jsou 1-6 let po odchodu z dětského domova

„Proč končí některé děti z dětských domovů na ulici? Jakou roli v tomto období hraje stát? Pomáhá dětem současný systém? Kdo zasahuje, když nemají kam jít? A jaký je život venku, o kterém ještě v dětském domově mohou jen snít?“ uvádí některé klíčové otázky, které byly položeny v rámci průzkumu Klára Chábová, předsedkyně organizace Mimo domov. 

Takový průzkum se v prostředí dětských domovů nikdy předtím nerealizoval, jeho iniciátoři ho připravovali dva roky. „Pracujeme s těmito dětmi již několik let a jsme velmi znepokojeni tím, že není stále vyřešena jejich integrace do společnosti ve chvíli, kdy domov opouští. Systémově u nás nefunguje ani jejich příprava na odchod, ani pomoc po odchodu,“dodává Chábová.   

Jsou na odchod do běžného života připraveny děti z dětských domovů?

Jsou na odchod do běžného života připraveny děti z dětských domovů?

 

Na základě výsledků obou částí výzkumu byly identifikovány hlavní problémy, které v současné době komplikují situaci dětem opouštějícím dětské domovy. Tyto problémy sestávají ze tří základních pilířů, které se navzájem prolínají: 

 

1) Nedostatky v systému a vzdělání  
„Přestože více než polovina dětí před odchodem plánuje studovat dále, reálně tato potřeba po odchodu již často není pociťována. Po odchodu z DD studuje pouze 1 dítě z deseti, mnohdy se přitom jedná pouze o dostudování započatého studia,“ dodává Lenka Hanáková, Account Director z agentury Ipsos. 

2) Nedostatek informací a finanční gramotnost  
 „Dokud jsou děti v DD, o existenci a službách neziskových organizací toho příliš neví. O jejich práci a případné pomoci se dozvídají až tehdy, dostanou-li se po opuštění DD do problémů,“ přibližuje Lenka Hanáková.  
Důležitým předpokladem pro úspěšné začlenění do společnosti je i finanční gramotnost. Ta však je, i vzhledem k vzdělanostnímu profilu dětí v domovech, spíše slabší. Pouze 13 % dětí uvedlo, že má na dobu po opuštění domova našetřené peníze

3) Vztahy – děti z dětských domovů jsou příliš fixované na vychovatelky
Nejčastěji (71 %) se děti svěřují vychovatelkám či kamarádům z dětského domova. Naopak jako velkou oporu necítí rodiče, spolužáky ze školy a ostatní příbuzné (kromě sourozenců). Tento fakt podporuje tvrzení o velké závislosti dětí na vychovatelkách v domově, které často považují za nejbližší osobu. „Velká fixace dětí na tety a strýčky z domovů je přirozená, protože jsou v každodenním kontaktu, mnohdy od útlých dětských let. Problém však nastává po odchodu z domova, kdy se tyto vztahy přeruší,“ popisuje jeden z velkých problémů Klára Chábová. 

Výzkum agentury Ipsos se nezabýval pouze situací v domovech samotných, ale sbíral data také mezi těmi, kdo brány dětských domovů před lety opustili.

 

Další detaily naleznete v přiložené tisková zprávě a v prezentaci vybraných výsledků z tiskové konference 24. června 2015. 

Přílohy: ZDE a ZDE.

Společnost