Clinics & Mobility Lab | Post-Launch Clinics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Kliniky po uvedení na trh

OUR SOLUTIONS
Jak vylepšit vozidla po uvedení na trh a jak optimalizovat novou generaci modelů. Co způsobuje akceptaci nebo naopak neúspěch nového vozidla?

Vývoj produktu nekončí uvedením vozidla na trh. Klinika kvality vozidla po uvedení na trh může být uspořádána za účelem diagnostiky nedostatků produktu vnímaných mezi prvními majiteli, za účelem okamžité nápravy jako například zlepšení školení pro dealerství, aktualizace uživatelských příruček nebo poskytnutí vstupů pro zlepšení další generace vozidla.

Při Post-Launch klinice jsou noví vlastníci vozidel požádáni, aby přijeli svým vozidlem na místo konání kliniky. Zde jim pokládáme sérii diagnostických otázek a někdy také na samotných vozech provádíme objektivní, technická měření (např. zvuku, teploty, vůně) a tím se určila příčina a možné řešení problémů.

Pro lepší pochopení situace po uvedení vozidla na trh může být také samostatně realizována studie mezi osobami, které si nově daný model pořídily, a mezi těmi, kteří se naopak rozhodli pro některého z přímých konkurentů. Zpětná vazba těchto prvních kupujících je poté analyzována, aby se objasnily důvody nesouladu mezi očekávanou a skutečnou výkonností na trhu, a to jak z hlediska produktu, tak z hlediska marketingu.

Tato studie může být realizována online nebo osobním dotazováním. První kupující nedávno uvedeného modelu a jeho klíčových konkurentů jsou vyzváni, aby se vyjádřili k silným a slabým stránkám svých vozidel z pohledu produktu, marketingu a prodeje. Kromě kvantitativního průzkumu mohou být také přidány kvalitativní diskusní skupiny nebo online komunity, aby se jednotlivá témata rozebrala opravdu podrobně.