Mobility Labs | Pre-Launch Clinics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Kliniky před uvedením na trh

OUR SOLUTIONS
Jak měnit koncepty budoucích vozidel a komunikace tak, aby (lépe) vyhovovaly potřebám zákazníků.

Jednou z klíčových otázek pro výrobce v automobilovém průmyslu je pochopení a zohlednění potřeb a zpětné vazby spotřebitelů. Tímto krokem před uvedením na trh a finalizací designu pomáháme klientům zlepšit jejich šance na úspěch a řešit zásadní otázky, jako je návrh exteriéru a interiéru, cenotvorba, marketing a komunikace.

Nový produkt (a někdy i služby) bude hodnocen v kontextu relevantních konkurentů, což umožňuje shromáždit poznatky o tom, jak zlepšit design produktu, funkce, balíčky, jak optimalizovat cenu nebo dokonce marketingovou strategii.

Kliniky před uvedením na trh obvykle zahrnují testy fyzických prototypů a maket. Lze ale také využít virtuální realitu a ukázat tak koncepty inovativním způsobem a například také lépe znázornit pokročilé funkce. V obou případech jsou spotřebitelé zváni na místo, kde probíhá osobní kvantitativní a kvalitativní hodnocení nového produktu.

Díky široké škále odborníků v globální síti a ve specializovaných centrech na klíčových automotivních trzích je Ipsos schopen poskytovat zásadní postřehy a vhled do přímých zpětných vazeb zákazníků. Zároveň vám můžeme pomoci detailně pochopit makro faktory, jako jsou společenské trendy, a to díky širokému záběru výzkumných témat, kterými se zabýváme.