Ipsos MMA | Commercial Effectiveness / Holistic Marketing Mix Modelling
Ipsos MMA

Komerční efektivita – komplexní modelování marketingového mixu

OUR SOLUTIONS
Zlepšování výkonnosti marketingu díky poskytování podrobných informací a praktických rad.

Modelování marketingového mixu se rozvinulo v program prediktivního měření, který pokrývá ucelenější soubor klíčových oblastí podniku, nejen marketingu, ale také prodejních, finančních, provozních, makroekonomických, sezónních, konkurenčních a dalších relevantních zdrojů dat, které mají dopad na prodeje. To umožňuje společnostem nejen zpětně posoudit výkonnost a návratnost investic v oblasti marketingu a jiných oblastí podniku, ale také využít těchto znalostí synergických efektů k vytvoření lepších marketingových plánů. Plánů, které mají přímý dopad na budoucí prodeje.

Některé z klíčových otázek, na které poskytneme odpovědi:

  • Jaký byl dopad marketingových aktivit na prodej/zisk? Jak by změny v marketingovém plánu ovlivnily budoucí prodej?
  • Co lze udělat pro zlepšení efektivity a účinnosti marketingových plánů?
  • Jak mohu použít modelování marketingového mixu k dosažení vyšších prodejů a zisků?
  • Jaká je optimální úroveň výdajů a marketingových investic dle značky, země, regionu, kanálu a segmentu spotřebitelů?
  • Co lze udělat pro lepší cílení v konkrétních kanálech?
  • Jaké jsou synergické a atribuční efekty v rámci marketingu a dalších klíčových oblastí prodeje (cena, propagace, výroba atd.)?
  • Jaká je role jednotlivých médií (např. vyhledávání v televizním vysílání)? Jaká je role placených, neplacených a vlastních médií? Jaká je synergie napříč médii?
  • Jaký je vliv sponzorství, podpory celebrit/sportovců, významných událostí, sociálních médií, umístění regálů, prodejny, počasí, konkurence aj.?
  • Jak ovlivňují tržby provozní faktory jako je cena, nové produkty, změny balení, zásoby a propagace?

Ipsos MMA poskytuje klientům integrované, průběžné řešení včetně správy dat, prediktivního modelování, softwaru a poradenství, které zodpovídají tyto otázky a další.