Oživit život: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Komunity

Komunity umožňují vytvořit značkám kolaborativní prostředí a interakci s lidmi v reálném čase. Pomohou vám získat nápady, nastartovat inovace a získávat vliv, to vše díky přístupu k publiku, které je hned po ruce, a ochotné poskytnout užitečné podněty.

Klientský kontext

Jak získat hlubší porozumění trhu nebo svého produktu?
Jak umocnit vytváření a komunikaci nových nápadů, které vedou k lepším inovacím?
Jak porozumět zákazníkově cestě k nákupu?
Jak získat feedback k testování produktu?
Jak zjistit nové trendy nebo zákazníkovy nesplněné potřeby?
 

Řešení

Náš přístup založený na vzájemném zapojení vytváří příjemné prostředí, ve kterém se účastníci komunity vyjadřují upřímně a otevřeně, což vede k hlubšímu porozumění spotřebiteli a k zajímavým zjištěním.
Naše komunity jsou řízené certifikovanou platformou, která využívá nejnovějších online technologií. Díky možnosti využití široké škály kvalitativních a kvantitativních nástrojů, může být komunita ušita na míru vašim specifickým cílům výzkumu.
Máme potřebnou odbornost k propojení různých zdrojů dat a dostatek zainteresovaných stran k lepšímu pochopení dat a jejich výsledků.
 

Případové studie

Pracujeme na nich, prosíme o strpení.