Kurátorství | Kvalitativní výzkum | Ipsos UU
Ipsos UU - Kvalitativní výzkum

Kurátorství

OUR SOLUTIONS
Přesvědčivé, využitelné a do kontextu zasazené poznatky připravené k aktivaci díky propojování dat z více zdrojů.

Přijímejte rychlejší a informovanější rozhodnutí nejefektivnějším možným způsobem díky shromažďování všech dostupných dat, poznatků a sdílení priorit se všemi zúčastněnými napříč vaší firmou.

Služba Kurátorství od společnosti Ipsos poskytuje insighty, kde je spotřebitel na prvním místě, interpretuje, syntetizuje a propojuje poznatky z různých zdrojů dat a vytváří tím jediný a celistvý příběh zasazený do kontextu vašich byznysových otázek. Analýzou všech dostupných dat tak získáte:

  • lepší a použitelnější zjištění;
  • poznatky zaměřené na spotřebitele, které jsou zpracovány na míru každého projektu a nahlíženy optikou vašeho byznysového problému;
  • výstupy s empatickými a přesvědčivými příběhy, které si stakeholdři zapamatují. 

Příklady použití zahrnují:

Kurátorství | Kvalitativní výzkum | Ipsos UU

Ipsos realizuje projekty a programy kurátorství obsahu s využitím kolektivní inteligence naší globální sítě strategických poradců. Kurátoři z Ipsos Centre of Curation integrují, tříbí a zjednodušují veškerá dostupná data, aby nalezli odpovědi na vaše byznysové otázky mající patřičný dopad. Na projektech vycházejících z našeho vlastního rámce dohromady spolupracují odborníci z různých oblastí, včetně datových analytiků, vědců, sémiotiků, designérů a dalších odborníků a specialistů na rozličná témata a kategorie.

Naše nejnovější nabídka, Cultural Transferability, využívá znalosti z 90 kulturně specifických trhů a síť expertů z Cultural Insight Network k porovnávání kultur, vytváření zástupných klastrů a kulturně diferencovanějších a efektivnějších marketingových strategií a strategií značky přesahujících politicko-geografické hranice.

Curation rámec | Kvalitativní výzkum | Ipsos UU

Výsledkem může být celá řada digitálních výstupů, jako jsou náš socializační prostor, Insight Cloud, příručky, videa, podcasty, zkušenosti, workshopy, hackathony a další.