Qualitative Clinics for Mobility insights | Automotive | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Kvalitativní klinika pro porozumění tématům spojených s mobilitou

OUR SOLUTIONS
Jak co nejlépe porozumět mobilitě budoucnosti.

IPSOS realizuje kvalitativní kliniky v případech, kdy jsou zapotřebí hlubší poznatky a kombinace různých forem interakcí a pozorování, abychom lépe porozuměli potřebám spotřebitelů týkajícím se budoucí mobility. Může se jednat o samostatnou kvalitativní kliniku, kde je zákazníkům dán dostatečný časový prostor na vyzkoušení, například, uspořádání sedadel v novém voze, nebo se může jednat o projížďku vozem s cílem sledovat, jak spotřebitelé využívají jednotlivé funkce vozu nebo může být tento výzkum zařazen jako modul do kliniky před uvedením na trh. Často využívanými kvalitativními metodami jsou skupinové diskuse se zákazníky nebo rozhovory s experty pro hlubší porozumění silných a slabých stránek konceptů. Výzkum je také realizovatelný formou aktivačního workshopu, kde poznatky sdílíme a díky spolupráci členů workshopu docházíme k jednotlivým závěrům. 

Naši kvalitativní experti zaměřující se na výzkumy v oblasti mobility vám díky svým znalostem mohou pomoci získat hlubší poznatky a probrat s vámi nejvhodnější způsob získání potřebných informací. Mezi metody, které využívají, patří skupinové diskuse, etnografický výzkum, návštěvy domácností, projížďky s řidiči, interakce s vozem, osobní rozhovory (F2F), úkolové deníčky týkající se mobility, rozhovory s experty nebo aktivační workshopy.