Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Kvalitativní řešení

Díky 1000 kvalifikovaným výzkumníkům ve více než 80 zemích je Ipsos UU největší kvalitativní komunitou na světě s nejrozsáhlejším množstvím insightů.

Klientský kontext

 • Jaká je dynamika trhu? (motivace, očekávání, požadavky)
 • Jak máme rozvíjet strategii značky?
 • Jak můžeme identifikovat nenaplněné potřeby a příležitosti pro inovace?
 • Jak optimalizovat koncepty, návrhy obalů nebo nápady pro komunikaci?
 • Jak vyvinout nebo vylepšit náš produkt?
 • Jak zvýšit penetraci kategorie nebo značky?
 • Jak optimalizovat strategii pro touchpointy, aby byly v souladu s nákupní cestou? (on/offline komunikace, e-commerce, in-store strategie)   
 • Jak vylepšit nákupní zkušenost zákazníků?

Pro každou z těchto business otázek jsme vyvinuli specifický analytický rámec umožňující transformovat pozorování z výzkumu do strategických doporučení.

Řešení

V Ipsos UU si zakládáme na síle kontextu a zkoumáme reálné lidi v reálném životě, čímž se snažíme vždy naplňovat naši zásadu Life To Life. Rádi využíváme různé technologie, abychom se dostali blíž k lidem a ekosystému toho, co je ovlivňuje. Vždy aplikujeme obě HOT a COLD techniky, což nám umožňuje odkrýt ty nejaktuálnější insighty. Ipsos UU je založeno na intelektuální otevřenosti a sdílení informací, je poháněné strategickým myšlením, které vede ke změně.

 

Hot: More Feel, Than Think (Emocionální podvědomá rovina)

 • Generování insightů – Vyvedení respondentů ven z jejich komfortní zóny pomocí otevřených, intuitivních a narušujících kvalitativních technik
 • Aktivace insightů – Uvedení v život, propojení s dalšími výzkumy, začlenění do kvantitativních výsledků tak, že každý může zažít pravý výzkum

Cold: More Think, Than Feel (Racionální rovina)

 • Analytický rámec – K analýze insightů uplatňujeme robustní, racionální, logický a promyšlený analytický rámec
 • Strategická aktivace – Workshopy pro strategické plánování značky

Zaměřujeme se na:

Kromě tradičních kvalitativních technik věnujeme zvláštní pozornost pokročilým přístupům jako:

Případové studie

Insight Cloud umožňuje klientům:
-Rychleji se rozhodnout a rychleji získat podněty ohledně daného trhu;
-Nahlížet dostupné informace přes optiku business otázek;
-Budovat systém poznatků a propojovat experty k lepší spolupráci;
-Porozumět tomu, co již bylo zjištěno v jiných odděleních společnosti a vyhnout se opakování projektů;
-Šetřit čas a zdroje díky rychlejšímu přístupu k nejdůležitějším informacím