Management sběru & poskytování dat: Ipsos Observer

Management sběru & poskytování dat: Ipsos Observer

OUR SOLUTIONS

Ipsos Observer se specializuje na management mezinárodního a lokálního sběru dat a projektů. Naším cílem je mít vedoucí postavení na trhu shromažďování informací prostřednictvím poskytování vysoké kvality dat za konkurenční cenu, a tím umožnit našim klientům činit rychlá a přesná rozhodnutí. Za tímto účelem poskytujeme následující služby: