Measurement of Advertising Expenditure | Ipsos
Audience Measurement

Measurement of Advertising Expenditure

OUR SOLUTIONS
Poskytuje důkaz o doručení reklamy a informace o konkurenci.

Nabízíme nezávislý monitoring reklamních aktivit v hlavních médiích (TV, rádio, noviny, časopisy, online a venkovní média), který pomocí ověření třetí stranou prokáže, že reklama byla zobrazena tak, jak byla zadána. Toto poskytuje marketérům nepostradatelné konkurenční informace.

Ipsos týmy nepřetržitě monitorují televizní stanice a radiostanice a zaznamenávají veškerou reklamní aktivitu, která je pak řazena dle názvu značky a produktové kategorie, aby byla umožněna efektivní analýza. Dále také v rámci sledování kampaní hledáme a zaznamenáváme reklamu objevující se v tištěných médiích. U webových stránek jsou používány automatické „prohledávače“, které průběžně monitorují a zaznamenávají reklamy objevující se na jednotlivých stránkách. Tam, kde jsou zahrnuty i venkovní panely, jsou místa průběžně navštěvována, reklama je zaznamenána a nahrána do systému.