Media Development | Ipsos
Media Development

Media Development

OUR SOLUTIONS
Odkrývá, jakým způsobem a proč si lidé vybírají konzumovaný mediální obsah a platformy, a to pro podporu mediálních společností v jejich snaze oslovit, zaujmout a monetizovat své diváky.

V dnešním světě s neustále narůstajícím množstvím obsahu a všudypřítomnými médii využíváme našeho hlubokého porozumění lidem, společnosti a kultuře, které nám dále umožňuje charakterizovat publikum skrze obsah a dostupné technologie, které využívá.

Poskytujeme insighty leadera trhu blíže charakterizující drivery výběru obsahu a platforem. Tyto insighty jsou nápomocné při vytváření strategie médií a to tak, že klientům zodpovídají zásadní otázky jako např. jak zacílit na diváky, jak maximalizovat pozornost napříč platformami, jak zlepšit divácký zážitek a jak ukázat nebo zvýšit hodnotu publika.

Pracujeme napříč pěti klíčovými oblastmi:

 1. Audience Insights – zahrnuje mapování médií, kulturních vlivů, využívání a postoje k médiím, nákupní cesty.
 2. Content Strategy – zahrnuje vyhodnocení potřeb publika, zpětné vazby publika ve všech fázích výroby a propagace.
 3. Platform Access and Optimisation – zahrnuje vyhodnocení potřeb publika, stanovení priorit v rámci vlastností a funkcí, ochota platit za obsah, optimalizace platforem.
 4. Monetisation – zahrnuje demonstraci hodnoty publika pro inzerenty, efektivitu platforem, identifikace unikátní role platformy v cestě ke koupi a hodnocení ceny.
 5. Attractor Insights / Performance Tracking – zahrnuje měření úspěchu v zaujetí/udržení publika, výkonu KPIs a driverů výběru, úspěch nových programů/nabídek/nových uvedení a proč.

Naši znalost kategorie, řešení a metodologie využíváme k tomu, abychom médiím pomohli řešit obchodní otázky dnešního rychle se měnícího mediálního prostředí. Příklady našich přístupů zahrnují:

 • Kvalitativní a kvantitativní studie na míru
 • Pokročilá analytika
 • Prediktivní modelování
 • Integrace dat
 • Segmentace publika
 • Proprietární rámce Ipsos, které pomáhají klientům porozumět obsahu a výběru/preferenci platformy
 • Sémiotika
 • Panely a komunity v rámci publika
 • Pasivní a biometrické přístupy.