Média a komunikace značky: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Měření a porozumění publika a platformy

Jako globální lídr v oblasti měření a porozumění publika poskytujeme informace pro zadavatele reklamy, kteří se potřebují vytvářet sdělení, dále pro majitelé médií, kteří potřebují monetizovat svůj reklamní čas a prostor, a nakonec pro agentury, které plánují a nakupují média jménem inzerentů.

Klientský kontext

V digitální době, v rychle se měnících a sbližujících se světech médií, obsahu, telekomunikací a technologií jsou informace propojující tyto dříve oddělené světy klíčové. Hluboké porozumění cílového publika a jeho mediální spotřeby je důležité, abyste mohli dělat informovaná rozhodnutí.

Řešení

Měření publika

Měření a porozumění diváků je jádrem mediálního výzkumu. Celosvětově Ipsos zodpovídá za více než 70 programů zaměřených na měření publika, včetně globální Affluent Study.

Ve všech zemích využíváme řadu přístupů, které maximalizují reprezentativnost výzkumů i odezvu diváků. Tyto přístupy zahrnují telefonické rozhovory, osobní rozhovory a online sběry dat prostřednictvím specializovaných panelů. Za důležité v dnešní době považujeme to, že náš přístup k médiím je tzv. „brand-centric“, tedy zaměřuje se na spotřebu obsahu bez ohledu na platformu, tzn. nejdříve se např. čtenářů zeptáme na jejich značku novin na jakékoliv platformě, potom zjišťujeme, na které platformě tuto značku čtou. Tento přístup v dnešní době konvergence médií považujeme za nejvhodnější.

MediaCell

MediaCell je náš systém pasivního měření publika a médií. V porovnání se zavedenými metodami měření publika nabízí širší škálu možností. Umožňuje klientům porozumět svým zákazníkům, ať už jde o jejich mediální spotřebu v různých mediatypech nebo o jejich vystavení marketingové komunikaci.

MediaCell je všestranné řešení s řadou potenciálních aplikací, zahrnujících:

  • Sledování mediální spotřeby jednotlivců, ať už jde o jednotlivé mediatypy nebo o vyhodnocení vlivu reklamních kampaní v rámci mediamixu (MediaCell pro zadavatele reklamy)
  • Cenově dostupná alternativa k tradičním měřicím přístrojům (People metery), kombinuje zařízení měřící každodenní využívání TV s dalšími výhodami moderního dotykového uživatelského rozhraní.
  • Jako „Set Meter“ poskytuje informace o tom, co je sledováno v domácnosti a používá pokročilé techniky modelování, aby identifikoval diváka. Jedná se o cenově dostupnou cestu pro tvorbu panelů.

Případové studie

Mnoho tiskových titulů, např. časopisy jako jsou Time a Fortune, nebo specializované televizní stanice jako CNN, BBC World a The Discovery Channel – jsou příliš úzce zaměřené na to, aby byly detailně podchyceny v obecných mediálních výzkumech. Z toho důvodu dlouhodobě využívají Ipsos Affluent Survey, aby jim pomohli nakupovat a prodávat reklamní prostor a čas inzerentům a mediálním agenturám. Affluent Survey je často jediný způsob, jak se zaměřit na klíčové zákazníky v určitých obchodních odvětvích, které jsou zaměřeny na úzkou cílovou skupinu spotřebitelů s vysokým příjmem. Patří sem letecké společnosti, hotely, výrobci luxusních automobilů a poskytovatelé finančních služeb.

Média a komunikace značky