Média a komunikace značky: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Měření tržní výkonnosti značek jako nástroj brand managementu

Značky neexistují ve vakuu. Zákazník a konkurenční prostředí se mění, vyvíjí, což vytváří neustálý tlak na výkon značky a efektivitu její komunikace. Manažeři mají v současné době k dispozici více ukazatelů výkonnosti značky než kdy jindy. Podstatné však je, aby tyto ukazatelé vedly ke stanovení nejvhodnější strategie pro další růst značky.

Klientský kontext

O výkonu své značky a marketingových aktivit se dozvídáte více informací než kdykoli dříve – prodejní data, „lajky“ na sociálních sítích, počty sdílení, počty zhlédnutí apod. Nic z toho však nenahradí pohled Vašich zákazníků. Účelem je integrovat všechny tyto zdroje do uceleného systému, který bude přinášet zjištění a insighty využitelné pro růst Vaší značky.

Řešení

Trackingový program pro podporu značky a rozvoj komunikační strategie

Tracking značky a komunikace Ipsos Connect využívá výzkumná, sociální i pasivní data. Naší snahou je přinášet Vám komplexní insighty, které pomáhají budovat Vaše značky. Náš trackingový program odpovídá na otázky:

  • Jaká je výkonnost mojí značky v porovnání s konkurencí?
  • Na co by se měla značka zaměřit, aby dosáhla růstu?
  • Jak efektivní je moje komunikace?
  • Jak mohu pracovat s reklamou a médii, aby měla lepší dopad na značku?

Díky našim nástrojům, jako je Brand Value Creator, si marketéři mohou být jisti, že rozhodnutí založená na výzkumu budou mít reálný dopad na jejich business. Brand Value Creator byl využitý ve více než 20 000 studiích a jeho vysoká korelace s reálných podílem na trhu byl ověřena v cca 30 kategoriích, 45 zemích a pro více než 1250 značek. Naše hodnocení efektivity kampaní a doporučení pro jejich další rozvoj se opírají o rozsáhlou databázi norem a zjištění zahrnující více než 100 kategorií.

Řešení pro měření dopadu Vaší online video komunikace na značku

V současné době je porozumění efektu videa v online prostředí nezbytné. Online video kampaně jsou obvykle hodnoceny digitálními ukazateli jako počet zhlédnutí a kliknutí. Tyto informace však neříkají nic o tom, jaký dopad (a zda vůbec) měla kampaň na značku.

Naše řešení nabízí prověřený nástroj, který Vám pomůže zvolit to správné video s největším potenciálem žádoucího efektu na značku. Kombinujeme zjištění z výzkumných, behaviorálních dat a informací z registrace na Facebooku. Výsledky předkládáme v jednoduchém a přehledném reportingu (dashboardu).

  • Toto řešení může být využito jako pretest videa pro Facebook před jeho nasazením nebo pro jeho monitoring během nasazení.
  • Uživatelé Facebooku, kteří byli vystaveni kampani, jsou pozváni do dotazování, které změří výkonnost značky v této skupině. Vedle této skupiny jsou dotazováni také uživatelé, kteří nebyli vystaveni kampani (kontrolní skupina). Dopad kampaně na značku je tak odvozen experimentálně - tj. porovnáním výkonu značky v obou skupinách.

Případové studie

Častým zájmem klientů je zjistit efekt nejen video reklamy, ale všech touchpointů využitých v kampani. 360° hodnocení kampaně přináší holistický pohled na její dopad a ukazuje, které touchpointy byly efektivní z hlediska zvoleného cíle a které vyžadují optimalizaci (v kreativním zpracování nebo mediálním nasazení). Následné modelování rozklíčuje vzájemné vztahy mezi touchpointy (které budují výkon kampaně a které podporují ostatní) a pomáhá k efektivnějšímu nastavení komunikace zamýšlených sdělení kampaně.

Pretest tří video reklam na novou značku v kategorii FMCG umožnil zadavateli vybrat reklamu s nejsilnějším potenciálem podpořit značku zamýšleným způsobem. Behaviorální metriky, jako byla např. doba sledování videa, by v tomto případě nevedly k volbě reklamy nejlépe naplňující zvolené cíle kampaně. Kombinace behaviorálních dat s daty postojovými zjištěnými výzkumem a registračními daty z Facebooku umožnila klientovi spolehlivě zvolit tu nejvhodnější reklamu pro uvedení kampaně.