Sociální výzkum & korporátní reputace: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Mezinárodní výzkum

V Ipsosu máme bohaté zkušenosti v oblasti výzkumu mezinárodních trendů. Díky osvědčeným nástrojům a zkušenostem našich expertů po celém světě dokážeme pomáhat nejen soukromému sektoru, ale i veřejným organizacím, agenturám a vládním institucím.

Klientský kontext

  • Analyzovat spotřební chování a postoje obyvatel napříč různými státy a kulturami
  • Sledovat vybraná témata v čase
  • Pochopit prostředí byznysu a investic
  • Pre-testovat a vyhodnotit komunikační kampaně na mezinárodní úrovni
  • Pracovat efektivněji s názorovými vůdci díky pochopení jejich názorů
  • Mezinárodní studie srovnávající rozvinuté země a země rozvojového světa

Řešení

Našim klientům umožňujeme zasadit svá zjištění do kontextu našeho měsíčního průzkumu Global @dvisor o postojích občanů ve více jak 20 zemích.

Náš mezinárodní výzkumný tým zahrnuje experty, kteří navrhují a řídí komplexní výzkumné studie s využitím celé řady kvalitativních a kvantitativních přístupů napříč zeměmi. Naše globální síť pokrývá 88 zemí a disponuje možností sběru dat téměř ve všech zemích světa.

Poskytujeme našim klientům vysoce kvalitní data z téměř jakékoliv země světa.

 

Syndikovaný výzkum

Ipsos Global @dvisor je měsíční on-line průzkum mezi 18 500 osob ve více než 20 zemí světa.

Global @dvisor slouží doručování dat pro vlastní tiskové zprávy i klientské výzkumné projekty. Jedná se o flexibilní nástroj, který může být speciálně přizpůsoben Vašim potřebám (ať už se chcete zeptat na jednu otázku nebo prozkoumat širší škálu otázek, pokrýt všech 25 zemí nebo jen několik z nich).

Každý měsíc Global @dvisor pokrývá 63 % světové populace a země, které představují 82 % světového HDP.
Země a velikosti vzorků:
N=1 000: Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Velká Británie, Indie, Itálie, Japonsko, Španělsko a Spojené státy.
N=500: Argentina, Belgie, Chile, Kolumbie, Maďarsko, Izrael, Mexiko, Peru, Polsko, Rusko, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Jižní Korea, Švédsko a Turecko.

Globální syndikované zprávy

PCSI probíhající od roku 2010: The Thomson Reuters / Ipsos Měsíční primární index spotřebitelského sentimentu (PCSI) je měsíční národní přehled o postoji spotřebitelů k současnému i budoucímu stavu lokálních ekonomik, osobní finanční situaci a důvěře k investicím.

The Economic Pulse of the World: Tato měsíční zpráva shrnuje hodnocení občanů současného stavu ekonomiky jejich země a globální porovnání.

Řešení pro vlastní výzkum

Ipsos provádí kvantitativní a kvalitativní studie obecné populace, stejně jako cílené studie po celém světě. Naše zkušenosti s poskytováním komplexních mezinárodních výzkumů jsou bezkonkurenční. V uplynulých letech jsme úspěšně dokončili rozsáhlé projekty jménem četných klientů – globálních a národních organizací včetně mezinárodních finančních institucí, agentur OSN, mezinárodních nadací a nevládních organizací, akademických institucí a dalších organizací mezinárodního zaměření.

Případové studie

Mezinárodní asociace použila Global @dvisor k průzkumu pracujících občanů v 20 a více zemích o jejich postojích ke stěhování za zaměstnáním. Výsledky získaly jednak vynikajícího uznání uvnitř organizace, ale přispěli i k propagaci vlastní organizace na mezinárodním poli.

Mezinárodní nezisková organizace využívá Global @dvisor každoročně k průzkumu občanů ve 24 zemích. Zjišťovány jsou názory občanů na možné hrozby po celém světě. Výsledky se používají ke sledování obav občanů každým rokem a poskytují kontext pro vládní instituce, aby byly informovány o tom, co si jejich občané myslí.

Vládní oddělení odpovědné za správu zahraniční pomoci měřilo ekonomické a sociální náklady násilí páchaného na ženách a dívkách v zemích s nízkým a středním příjmem. Studie poskytla empirická data pro výzkum, jehož cílem bylo informovat veřejnou a sociální politiku v oblasti poskytování právních, zdravotních a sociálních služeb, a v neposlední řadě také posun sociálních norem, které násilí páchané na ženách podporují.

Společnost