Oživit život: Ipsos UU
OUR SOLUTIONS

Mobile

Applife je certifikovaná Ipsos aplikace, která využívá mobilního telefonu coby nástroje kvalitativního výzkumu.

Klientský kontext

Jak lépe porozumět Vašim spotřebitelům s využitím explorativního výzkumu? 

 • Zapojení spotřebitelů, ať už se zrovna nacházejí kdekoliv.
 • Využití vlastních mobilních přístrojů spotřebitelů k sběru bohaté škály dat spojující psaný text, emoce, momentální polohu a fotek.
 • Kombinace s detailními online deníčky nebo dotazníky s cílem lépe pochopit chování a postoje.

Jak lépe porozumět Vašim spotřebitelům při právě probíhající události?

 • Plné využití výhod mobilního telefonu coby přístroje pro výzkum v reálném čase.
 • Spolu s kontextovými otázkami k pochopení zážitku z probíhající události.
   

Řešení

Applife je plně navržen pro kvalitativní výzkum: umožňuje textové zprávy, fotky, videa, GPS lokaci. 
Během rozhovoru:

 • Moderátor může reagovat na odpovědi účastníků a doptávat se, pokud je třeba
 • Účastníci mají možnost interakce mezi sebou i s moderátorem
 • Všichni zúčastnění pozorovatelé na klientské straně mohou sledovat veškerou aktivitu v reálném čase
   

Případové studie

Pracujeme na nich, prosíme o strpení.