Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Nákupní cesta & Shopper Research

Ipsos vybudoval globální specializovaný přístup k řešení otázek spojených s nákupní cestou a tzv. Shopper Research. Pomáháme vám propojit se s novým typem dobře informovaného zákazníka v současné realitě retailu.

Klientský kontext

  • Jak spotřebitelé činí svoje rozhodnutí v obchodě a v online prostředí?
  • Jaký je dopad sociálních médií na nákupní chování?
  • Jak máme uspořádat uličky a regály, abychom povzbudili prodej?
  • Jaký je nejvhodnější marketingový plán v souvislosti se shopper tématikou pro mou značku?

Řešení

Naši experti vyvinuli řešení, která pomáhají porozumět dopadu e-commerce a digitálních informací.

Zaměřujeme se na:

Porozumění, jak získat nové zákazníky
Pomocí Bridge, našeho nového kvalitativní řešení, propojujeme reálné uživatele s těmi potenciálními. Bridge pomocí autentické konverzace odráží to, co se stane v reálném životě mezi tzv. early adopters a potenciálními uživateli. Výsledky Vám pomohou nastavit  sdělení, touchpointy, propagaci a obal.

Zacílení pravého spotřebitele pravým touchpointem
LIFE Path vám pomůže pochopit, jak dělají spotřebitelé dílčí rozhodnutí během celé jejich nákupní cesty a identifikovat, které touchpointy jsou nejvlivnější a generují největší prodeje. Jak? Pomocí našeho komplexního přístupu, který propojuje kvalitativní i kvantitativní výzkum, social listening a pasivní měření.

Optimalizaci složení vaší kategorie a planogramu
Naše Adjacencies vám ukáží, jak optimalizovat složení a uspořádání kategorie, protože odhalí, jak nakupující vnímají vaše produkty. Decision Navigation Trees vám pomohou optimalizovat váš planogram na základě využití mobilních zařízení, neuroscience a eye trackingu. Ve chvíli, kdy dojde na optimalizaci  sortimentu a jeho sladění se strategiemi ohledně výběru prodejních kanálů a konkrétních prodejců, Efficient Assortment vám pomohou identifikovat kombinaci SKUs, která přinese nejvyšší prodeje.

Měření ekvity prodejce
Retail Perceptor změří ekvitu pro daného prodejce, jak je vnímána spotřebiteli. Výrobci i prodejci mohou využít tento typ informace ke správnému nasměrování, k úpravě marketingových plánů a  především k navýšení prodejů.

Úspěch v místě nákupu
Nabízíme celé portfolio řešení s mnoha moduly k testování POS (od generování návrhů přes screening až po testování jejich výkonosti na trhu). Nezáleží na tom, v jaké fázi vývoje POS materiálu jste, můžeme vám rychle a přesně sdělit, co bude fungovat a co ne.

Co se skutečně odehrává v obchodě
Engage Lite poskytuje kvantitativní zpětnou vazbu ohledně výkonosti obchodu a zkušenosti zákazníků. Informace na prodejně sbírají nenápadní pozorovatelé, jejichž záznamy odhalí, jak optimalizovat pohyb nakupujících po prodejně, procento zákazníků, kteří interagují s personálem a produkty, průměrnou délku nákupu a ve kterých zónách zákazníci nakupují nejvíce.

Případové studie

Naši klienti využívají našich odborných znalostí pro zvýšení výkonosti prodejny.