Retail Capabilities | Ipsos
Retail & Consumer Intelligence

Naše schopnosti v retailu

OUR SOLUTIONS
Poskytování praktických insightů a porozumění maloobchodní realitě.

Ipsos nabízí na míru šitá, flexibilní maloobchodní řešení včetně censů, auditů a ad-hoc projektů. Dodává klientům data, insighty a pokročilá analytická a modelová řešení, která jim pomáhají sledovat a zlepšovat jejich marketingovou a prodejní efektivitu.

Zajišťujeme maloobchodní censy, on a off premise audity a maloobchodní ad-hoc trackingy s nebo bez rozpoznávání obrázků.

Census určuje počet specifických kanálů v daném prostředí.

Průběžný maloobchodní audit reprezentativní vzorové značky a SKU u konkrétních prodejen nebo maloobchodníků.

Maloobchodní audity na prodejní ploše z hlediska dostupnosti produktů, umístění, kvality a souladu se standardy merchandisingu.

Naše vysoce kvalitní řešení využívají nejnovější technologie ve všech našich procesech, včetně webových klientských dashboardů. Nabízíme informace přesahující rámec dat a inteligentní řešení, která odrážejí měnící se realitu trhu.