Odpovědnost v ČR

IPSOS je jednou z nejrychleji se rozvíjejících a finančně úspěšných firem, která funguje v rámci jasně definovaných etických závazků a závazků ke klientovi. 
Z našich závazků odvozujeme i naši odpovědnost.

Usilujeme o rozvoj a spokojenost našich zaměstnanců
Snažíme se jim připravit co nejlepší podmínky pro práci a jejich osobní rozvoj - za rok pro ně připravíme více než 50 interních školení a další zajišťujeme online.

Chováme se ekologicky
Ve firmě se snažíme každý rok snižovat náklady na energie stejně jako použitý materiál.

Zapojujeme se do toho, co se kolem nás děje
Snažíme se měnit svět kolem sebe k lepšímu. V rámci spolupráce s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a Asociací společenské odpovědnosti usilujeme o to, aby se udržitelnost a společenská odpovědnost firem stala běžnou součástí fungování firem i české společnosti. Jsme signatáři principů UN Global Compact a členem Národní sítě Global Compact Česká republika.

Czech BSCDAsociace společenské odpovědnostiGlobal Compact

 

 

 

Všestranně podporujeme neziskový sektor
Finančně i profesionálně podporujeme neziskové organizace a nadace. Realizovali jsme např. výzkumné projekty pro Linku bezpečí, pro Ranou péči EDA, pro DEBRA ČR, pro organizaci Junák - český skaut aj. Odměny za vyplnění dotazníků u vybraných výzkumů u nás mohou respondenti věnovat na účet neziskovým organizacím.
Dlouhodobě podporujeme veřejně prospěšné projekty Národní potravinová sbírka a Giving Tuesday.

CSR & Reputation Research
Díky tomuto projektu, který Ipsos v ČR realizuje každoročně od r. 2010, podporujeme povědomí a důležitost témat společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v České republice. 
Zjišťujeme význam společenské odpovědnosti, vliv CSR na reputaci firem a očekávání české veřejnosti a expertů od velkých firem působících v České republice. 
Více informací o projektu CSR & Reputation Research naleznete ZDE.

V případě zájmu si můžete stáhnout výsledky z poslední studie a tiskovou zprávu.