Open Exchanges | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Open Exchanges

OUR SOLUTIONS
Prozkoumejte témata, kategorie, značky. Vyvíjejte koncepty a komunikaci.

Tradiční metody výzkumu, jako jsou skupinové diskuse a hloubkové rozhovory, jsme obohatili o gamifikaci, volné interakce mezi zákazníky a co-creation zákazníků s klienty. Nazvali jsme je Open Exchanges.

Open Exchanges

Pro každý typ business výzvy máme určité řešení:

  • Jak podpořit přijetí nového produktu: organizujeme Bridge Duets mezi uživatelem a potenciálním uživatelem.
  • Jak optimalizovat koncept: ve velké místnosti vedeme Dynamic Exchanges v režimu co-creation mezi klienty a 15-20 spotřebiteli rozdělenými do cílových skupin.
  • Jak inspirovat instore strategie: pro srovnání několika různých obchodů provozujeme Store Treks s nakupujícími.
  • Jak optimalizovat jednotlivé body v path-to-purchase: organizujeme kombinaci Co-Shopping sessions s použitím spy-glasses a Co-Browsing sessions, které plně zaznamenávají orientaci zákazníka v online prostoru.