Platební chování mileniálů

Stále více musí firmy reflektovat názory a zvyky mileniálů...

Vyšlo v časopisu Marketing & Media, duben 2017

Stále více musí firmy reflektovat názory a zvyky mileniálů – generace, která již je v produktivním věku. V roce 2016 zrealizoval Ipsos globální výzkum na skupině mileniálů (18-35 let) v USA a v Evropě. Zaměřil se na jejich platební chování. Není žádným tajemstvím, že mileniálové a mobilní technologie jsou neodlučitelně spojeni. Výzkum se však chtěl detailněji zaměřit na to, jak přesně jsou mobilní technologie touto generací využívány a k čemu.

Z výsledků např. vyplynulo, že 84 procent amerických mileniálů platí za každodenní jídlo a pití platební kartou kdežto 70 procent německých platí za potraviny a nápoje v hotovosti. 55 procent německých mileniálů nikdy nezkusilo platbu mobilním telefonem, kdežto 52 procent amerických tento způsob úhrady běžně používá; 76 procent italských mileniálů obdrží plat bankovním převodem, u mileniálů z USA je to 45 procent a 31 procent z nich obdrží mzdu formou šeku. „Bankovní šeky jsou překvapivě stále velmi rozšířenou platební formou v USA na rozdíl od Evropy“ komentuje výsledky výzkumu Lenka Sazmová, Account Director z Ipsosu. Ze studie rovněž vyplynulo, že 98 procent amerických mileniálů používá smartphone, 80 procent jich používá PC/MAC a 20 procent wearables oproti 46 procent mileniálů z Velké Británie používajících smartphone, 68 procent mileniálů z Německa, kteří používají PC/MAC.

Zdroj: Ipsos pro VocaLink Connect, květen 2016.
Cílem výzkumu bylo porozumět tomu, jak technologie a sociální média ovlivňují život mileniálů, jaké přístupy a trendy v jejich současném platebním chování můžeme pozorovat a jak si představují fungování platebního procesu v budoucnosti. V případě zájmu o bližší informace, prosím, pište na adresu [email protected].

Jakému způsobu ověření vaší platby byste dali přednost kromě podpisu nebo PIN?

Otisky prstů – 67 %

Oční sken – 58 %

Rozpoznání tváře – 47 %

Hlas – 46 %

Zdroj: Ipsos, květen 2016, n= 5027, mileniálové v USA.

Příloha: Článek z časopisu Marketing & Media Platební chování mileniálů

 

Tématu generací se věnujeme dlouhodobě... více o studii Generace XYZ se dozvíte zde.   

Společnost