Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Porozumění trhu

Porozumění trhu je základem pro téměř každou další marketingovou činnost. Ipsos se proto zaměřuje na pochopení lidí, značek a trhu, které vede k růstu firem a podnikání.

Klientský kontext

 • Jak můžeme urychlit proces rozhodování, abychom nezaostávali za zbytkem trhu?
 • Jak máme segmentovat naše spotřebitele, zákazníky, produkty a spotřební příležitosti?
 • Jak máme nalézt inovační platformu a nenaplněné potřeby?
 • Jak můžeme lépe cílit na naše zákazníky?
 • Jak přistoupit k (re)positioningu značky?
 • Jak máme optimalizovat naše portfolia značek a produktů?
 • Jak rozpoznat příležitosti pro tzv. brand stretching?

Řešení

Naši odborníci Vám pomůžou odhalit, změřit a vybrat optimální možnosti růstu na trhu a navrhnou inovační platformy. Naše řešení jsou díky pokročilým moderním analýzám a aktivačním workshopům v přímém napojení na obchodními výsledky.

Zaměřujeme se na:

Nové U&A studie (Usage and Attitudes) založené na integraci různých informačních zdrojů
Abychom klientovi pomohli udržet tempo se zbytkem trhu, upouštíme v Ipsosu od velkých tradičních výzkumů a zaměřujeme se na studie rychlé, vícezdrojové, založené na digitálních informacích. Náš nový přístup k U&A studiím integruje nejmodernější techniky, které urychlují rozhodovací proces:

 • Social Listening
 • Kvalitativní přístupy
 • Zjednodušené „device agnostic“ výzkumy (výzkumy uzpůsobené k vyplňování na jakémkoli zařízení)
 • Dodatečné moduly jako Brand Dip, mobilní deníčky, komunity zákazníků a Pop-Up komunity

Chytré segmentace
Při vytváření segmentace neexistuje jen jedno jediné řešení, vždy záleží na stanovení vstupních podmínek. Pomůžeme Vám vybrat nejdůležitější segmentační proměnné na míru Vašemu obchodnímu problému. Tyto proměnné budou mít zásadní vliv na vytvořené segmenty a podpoří tak reálnou využitelnost získaných výsledků.

Struktura trhu
Při analýze struktury trhu zevrubně popisujeme, jakým způsobem spotřebitelé kategorizují produkty, značky a jednotlivé položky (SKUs)  při nákupu nebo konzumaci. Výstupem jsou mapy znázorňující skupiny ve zkoumané kategorii, které jsou doplněny o příležitosti, potřeby, používání a demografické údaje.

Případové studie

Zaměřte se na ty nejdůležitější informace: Klient z oblasti spotřební elektroniky požádal o vypracování U&A studie, která by zodpověděla zásadní otázky a vyhnula se zjištěním sice zajímavým, ale ne zcela podstatným. V první fázi projektu jsme provedli desk research a social listening a na základě výsledků jsme odhalili chybějící klíčové informace v organizaci klienta. Pokračovali jsme mobilním výzkumem, abychom více pochopili strukturu trhu a dále stavěli na hypotézách z první fáze. Navázali jsme Pop-Up komunitou, a tím analyzovali potřeby spotřebitelů. Tento vícefázový přístup umožnil klientovi lépe pochopit souvislosti a díky nim již představil několik nápadů s vysokým potenciálem uspět na trhu.

Co se skrývá za potřebami? Výrobce potravin požádal o segmentační studii, aby lépe porozuměl spotřebitelům a jejich potřebám, které se mění na základě příležitostí konzumace. S pomocí našeho výzkumu dokázal pochopit rychle rostoucí trh a identifikovat jednotlivé spotřebitelské potřeby. Na základě získaných informací klient dokázal propojit stávající portfolio s odpovídajícími potřebami a najít prostor pro nové nápady.

Objevte nové příležitosti: Využili jsme analýzu struktury trhu a pomohli tak klientovi z oblasti nápojů pochopit positioning jeho kategorií v rámci celého trhu nápojů. Klientovi jsme dodali mapu popisující vnímání trhu z pohledu spotřebitelů (obsahující také substituční a příbuzné kategorie), s jejíž pomocí jsme společně identifikovali bílá místa a navrhnuli dlouhodobý inovační plán.

Spotřebitel a zákazník