Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Produktové testování

Jako přední světový poradce při testování produktů, Ipsos otestuje ročně 7 000 produktů a úspěšně pomohl uvést na trh již 20 000 produktů.

Klientský kontext

  • Jaký je nejlepší „recept“ na vytvoření prototypu?
  • Jak mohu vylepšit složení našeho produktu?
  • Jak lidé používají a vnímají naše produkty v reálném světě?

Řešení

Pomůžeme Vám navrhnout nový produkt, vylepšit stávající, maximalizovat životnost produktu a ziskovost. Nabízíme největší světovou databázi z produktového testování, pomoc od zkušených statistiků, senzorických výzkumníků, senzorická zařízení a partnerství s univerzitami pro precizní analýzu.

Zaměřujeme se na:

Kombinace kvality a kvantity
Nástroj Sense Suite kombinuje kvalitativní a kvantitativní výzkum a tím zlepšuje vývoj produktu a jeho positioning. Zahrnuje Product*Sense pro odhalování senzorický podnětů, senzorické stanice pro posouzení produktů, tzv. Rapid Prototyping pro iterační vyhodnocené prototypů, senzorickou laboratoř pro hodnocení prototypů koncovými spotřebiteli a Censydiam*Suite pro odhalení emocí během konzumace výrobku.

Mobilní testování
Používáme mobilní testování, abychom zachytili okamžitou reakci na produkt a vývoj v čase a abychom získali autentické fotky a videa ze samotného používání. Tím lze získat přesnou představu o tom, jak lidé produkt konzumují a jak ho vnímají.

Neuroscience: Implicitní reakční doba
Využíváme měření implicitní reakční doby (IRT), abychom odhalili rozdíl mezi tím, co lidé říkají a tím, co skutečně cítí. IRT dokáže zachytit podvědomou sílu asociací, které mají spotřebitelé spojené s produkty a jejich benefity. Dokážeme tak odhalit, co skutečně lidé k vašemu produktu cítí, jak ho podvědomě vnímají.

Výzkum založený na emocích
Odhalujeme emoční potřeby, které jsou spojeny se zkoumanou kategorií. Tyto emoční charakteristiky propojujeme s funkčními a tím podporujeme oddělení R&D i marketingu.

Product Intelligence
Zkombinovali jsme naše zkušenosti s produktovým testováním a social listening, takže nyní můžeme marketérům pomoci porovnat výrobky na trhu ještě rychleji a efektivněji. Analyzujeme sociální data z online obchodů: hodnocení produktů a spotřebitelské recenze. Textovou analýzou tak získáváme insighty z velkého množství „nefiltrované“  zákaznické zpětné vazby. Identifikujeme tímto způsobem, co vede ke spokojenosti s produktem a jaké jsou silné a slabé stránky jednotlivých produktů v porovnání s reálnou konkurencí.

Případové studie

Uveďte na trh nový produkt:
Náš klient plánoval uvést svůj džem na nový trh. Hlavním cílem bylo zaútočit na lokální vedoucí značku a získat část jejího tržního podílu. Nástroj Product*Sense pomohl určit dva atributy, které jsou klíčové pro dobré ohodnocení džemu. Tato zjištění pak udala směr při vytváření prototypů.

Využití mobilu k vylepšení produktu:
Náš klient z Velké Británie potřeboval srovnat svoji zubní pastu s konkurencí. Zubní pasty jsme předali našim respondentům a požádali je o účast na online výzkumu a mobilním výzkumu. Mobil nám zajistil okamžitou odezvu: ¾ hodnocení bylo provedeno do několika minut po vyčištění zubů. Mobil také dokázal odhalit preferovanou příchuť, která nebyla zjistitelná pomocí online výzkumu.

Odhalte, co se skrývá za preferencemi pomocí neurovýzkumu:
Klienta, který nabízí vlasovou kosmetiku, zajímalo, jaký má vliv vůně šamponu na spotřebitele. Uskutečnili jsme proto test vůní zahrnující měření implicitní reakční doby (IRT) a zjistili, že zatímco na deklarativní úrovni nebyl mezi vůněmi rozdíl, podvědomě lidé preferovali jednu z testovaných variant.

Odhalte emoční potřeby:
Klient chtěl změnit vůni čistícího prostředku, který nabízel. Spotřebitelé vyjádřili své emoce spojené s čistícími prostředky. Pouze jedna vůně ze všech testovaných dokázala vzbudit popisované emoce, a proto se tato stala vítězem testu. Spojili jsme emoční a funkční benefity a pomohli jsme tak klientovi vytvořit novou reklamu.