Corporate Reputation | Ipsos
Corporate Reputation

Reputace firem

OUR SOLUTIONS
Odhalení hodnoty reputace firem díky budování důvěry mezi zúčastněnými stranami.

Pomáháme klientům odhalit vliv reputace firem na výkonnost firmy. Efektivní budování reputace v celém hodnotovém řetězci vaší organizace zajistí, že všechny zúčastněné strany budou zapojeny do poslání vaší společnosti.

Ipsos je celosvětově považován za nejdůvěryhodnějšího poskytovatele tohoto typu výzkumu. Působí v roli partnera pro vedoucí pracovníky, kteří usilují o lepší rozhodování, pokud jde o společenskou odpovědnost, reputaci, krizový management, firemní komunikaci a firemní politiku. Spolupracujeme s největšími globálními společnostmi. Radíme jim, jak budovat svoji dobrou pověst na různých trzích. 

Díky více než 40letým zkušenostem a mezinárodnímu týmu předních odborníků na výzkum společenské odpovědnosti a reputace firem pomáháme našim klientům odhalovat nedostatky a nastavovat kroky, které vedou ke zlepšování jejich reputace. Navrhujeme výzkum, který pomáhá identifikovat a odstranit jakékoli vnímané mezery mezi tím, co společnosti říkají, a tím, co dělají. Ipsos přístup je založen na principu, že důvěra je součástí firemních hodnot a nejdůvěryhodnější firmy na světě plní sliby, které svým zákazníkům dávají. 

Společně s našimi klienty identifikujeme a zapojujeme klíčové zúčastněné strany, včetně zákazníků, zaměstnanců, vlády a médií, kteří mohou ovlivnit fungování firmy a její konkurenceschopnost na trhu.

Metodika sledování reputace firem

Naše metodika zahrnuje celkové zhodnocení reputace firem, analýzu klíčových ukazatelů, komunikaci a workshopy, jejichž cílem je sladit vnímání se skutečným positioningem firmy. Realizujeme studie o Krizovém řízení, Dopadu a optimalizaci CSR / udržitelnosti a Nastavení komunikace.

Ve všech projektech je naším cílem poskytovat strategické poznatky, které řeší současné a budoucí výzvy našich klientů v oblasti společenské odpovědnosti / reputace. Inovace je proto klíčem k naší nabídce. Pracujeme na nové nabídce v oblastech, jako je tok hodnoty firmy (způsob, jakým je propojena hodnota značky firmy s vnímáním hodnoty značky mezi spotřebiteli), a systémy, které integrují data z průzkumů a sociálních médií.