Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Řešení v Healthcare

Našich 60 expertů, kteří působí ve více než 40 zemích, podporuje naše klienty během celého životního cyklu značky (od nastavení prvotní strategie, přes uvedení na trh až po optimalizaci výkonu značky).

Klientský kontext

1. Komerční strategie: Jak identifikovat správné nastavení ve správný čas?

 

 • Kam se bude trh v budoucnu vyvíjet?
 • Jaký je potenciál pro naše nastavení?
 • Jak máme prioritizovat indikace?
 • Jak je trh strukturovaný a kam bychom měli zaměřit naše aktivity?
 • Jaký design klinických studií bude pozitivně přijímán lékaři?
 • Jak můžeme maximalizovat potenciální cenovou strategii? 

2. Uvedení na trh: Jak máme vytvořit a budovat naši značku?

 

 • Jak můžeme budovat očekávání zákazníků a jejich poptávku?
 • Jaká je optimální strategie při uvedení na trh pro naši značku?
 • Jak můžeme vytvořit přidanou hodnotu pro plátce?
 • Jak můžeme vytvořit úspěšný brand positioning?
 • Jak by měla vypadat naše komunikační strategie?
 • Jak máme organizovat a cílit naše „sales force“ týmy?

3. Optimalizace: Jak maximalizovat potenciál značky?

 

 • Jaká taktická vylepšení pomohou naší značce dosáhnout maximálních prodejů co nejrychleji?
 • Jak můžeme urychlit cestu k maximálnímu podílu naší značky a uhájit ho oproti konkurenci?
 • Rezonuje positioning naší značky s cílovými zákazníky?
 • Jaký dopad (ROI) mají naší komerční aktivity?
 • Jak jsme vnímáni oproti konkurenčním značkám?
 • Jak můžeme ochránit naši značku vůči nově příchozím konkurentům na trh?

4. Tok pacientů & Cesta pacienta: Jak můžeme porozumět cestě pacienta?

 

 • Kam patří/měla by patřit moje účinná látka/značka v rámci léčebného procesu?
 • Co musíme udělat, abychom vylepšili tržní podmínky pro naši účinnou látku/značku?
 • Jakým způsobem pacienti procházejí systémem léčby?
 • Nakolik je důležité pokrytí zdravotním pojištěním pro léčebný proces?
 • Jaká rozhodnutí dělají samotní pacienti a kdy?
 • Jaký je nejlepší způsob komunikace s pacienty v různých fázích nemoci?

Řešení

Používáme integrované přístupy, terapeutické zkušenosti a znalosti trhu tak, abychom se soustředili na skutečné potřeby klienta:

 • Integrovaný výzkumný rámec: Dáváme to nejlepší z Ipsosu do každé spolupráce s klientem. Používáme vhodné metodologie z našeho portfolia syndikovaných řešení i řešení ušitých na míru přímo konkrétnímu klientovi a často vytváříme řešení, která kombinují oba výše zmíněné přístupy s dalšími datovými zdroji. 
 • Global Centres of Excellence (CoEs): Naše Global Centres of Excellence sdílí znalosti, odbornost a myšlenkové vedení s týmy ve 44 zemích. Oblasti, které pokrýváme: onkologie; virologie & jaterní onemocnění; autoimunní onemocnění; diabetes; vzácná onemocnění; lékařské přístroje & diagnostika; global evidence průzkumy, value & access průzkumy; sběr dat v oblasti Healthcare; digitalizace a Connected Health.

Případové studie

Connected Health – zařízení k nošení, aplikace, biosensory a další nové technologie používané k monitorování a hlídání našeho zdraví – to jsou hráči, kteří mohou potenciálně změnit způsob péče o naše zdraví na globální úrovni. Proto v roce 2016 Ipsos Healthcare provedl první Ipsos mezinárodní výzkum na téma Connected Health, díky kterému jsme získali ucelený pohled na jednotlivé pomůcky a aplikace v této oblasti. Studie pokryla 3 kontinenty a zahrnovala více jak 11,600 rozhovorů s širokou veřejností, lékaři i pacienty. Součástí zprávy bylo i vytvoření segmentace pacientů s diabetes mellitus typu 2 v závislosti na jejich preferencích unikátních technologií. Hlavní výsledky jsme prezentovali na the HIMSS mHealth Summit and Health 2.0. V případě zakoupení celé zprávy mohou klienti využít obsažené informace jako vodítko pro vývoj nových výrobků. Umožní jim také porozumět potřebám, které dosud nebyly naplněny, zájmu o zasílání informací, identifikovat vhodné komunikační kanály a mnoho dalšího.

Real World Evidence – dopad biosimilárních léků
Vzhledem k postupnému zavádění biosimilárních léků je důležité porozumět tomu, jakým způsobem tyto přípravky ovlivňují současné léčebné postupy. To je podstatné jak pro výrobce originálních přípravků, tak i ty, kteří vyvíjejí biosimilární léky. Syndikovaná studie Autoimmune Biosimilar Impact Study realizovaná Ipsos Healthcare, nabízí ucelené řešení v souvislosti s touto potřebou. Jedná se o řešení, které je orientované na budoucnost. Kombinuje percepční výzkum mezi lékaři a plátci s robustními daty o pacientech pocházejícími z Ipsos’ Global Therapy Monitors. Za pomoci pokročilých analýz byl zmapován očekáváný budoucí vývoj trhu s biosimilárními léky. Odběratelé (ze strany výrobců léků i biotechnologií) tak mohou porozumět míře zájmu o biosimilární léky, identifikovat potenciální skupiny vhodných pacientů či charakteristiky, které vedou k používání těchto léků a mnoho dalšího.