Ipsos - specializace v sektorech
Specializace Ipsosu pro jednotlivé sektory
OUR SOLUTIONS

Retail

Oblast maloobchodu (retailu) se nepřetržitě proměňuje. Při neustálém fúzování velkých a středních nákupních řetězců, jejich přesunech na trhu ve střední Evropě se více řeší uspořádání prodejní plochy, které má nemalý vliv na rozhodování nakupujících.

Klientský kontext

V souvislosti s tímto procesem jde ruku v ruce i stále se zvětšující podíl privátních značek a na druhé straně snaha „tradičních“ značek na sebe co nejvíce na prodejní ploše upozornit pomocí všech možných POP materiálů. Na trhu jsou však stále silnější i jiné trendy – např. vliv e-commerce, více se prosazující poptávka po biopotravinách či lokální produkci.

Řešení

Ipsos tým zabývající se shopper tématikou pohlíží na retailový trh ze tří základních úhlů pohledu: producent – obchodník – zákazník, čímž veškeré projekty získávají při interpretacích výsledků hlubší rozměr.

Od deklarativních postojů k reálnému chování
V rámci výzkumů nákupního chování se nechceme spoléhat pouze na to, co nám respondenti řeknou, ale spíše na to, jak by se reálně zachovali. Za tímto účelem respondenty vystavujeme více či méně reálnému nákupnímu prostředí (videoanalýzy reálného nákupního prostředí a nakupujících, virtuální nákupy apod.). Takto sesbíraná data odpovídajícím způsobem analyticky zpracováváme (např. odvozený přístup ke zjišťování rozhodovacích procesů na prodejní ploše – unikátní řešení Ipsos Shopper Decision Tree).


Témata projektů v retail sektoru:

 • Mapování nákupního chování zákazníků
 • Síla a pozice jednotlivých obchodních řetězců a míst prodeje v různých kategoriích
 • Category management (uspořádání prodejní plochy, skladba a uspořádání regálů apod.)
 • Testování in-store POP komunikace
 • Cenový monitoring
 • Ad-hoc výzkumné projekty

Realizace a technologické zázemí:

 • Virtuální obchod (naprogramované virtuální nákupní prostředí)
 • Úprava virtuálního prostředí dle zadání projektu a přání klienta.
 • Oční kamera
 • Videoanalýzy
 • Ipsos Mobile (výzkumy pomocí chytrých telefonů)
 • Zachycení názorů, postojů či pocitů v okamžiku nakupování přímo na prodejní ploše s možností fotografií.

Samostatnou divizí v rámci retailové sekce je oddělení zabývající se obchodními centry.


Hlavní témata projektů realizovaných pro obchodní centra:

 • Zjištění potenciálu konceptu plánovaného obchodního centra
 • Analýza spádové oblasti
 • Spokojenost s kvalitou již existujícího obchodního centra z pohledu zákazníků
 • Znalost, průměrná útrata, důvody, frekvence a délka návštěv
 • Analýza výkyvů návštěvnosti
 • Vyhodnocení v konkurenčním kontextu a doporučení změn vedoucích ke zlepšení obchodní úspěšnosti

 

Shopper Engagement Study Czech Republic 

Projekt IPSOS a POPAI CE, dosud nejrozsáhlejší výzkum nákupního chování českých zákazníků, kdy celkový vzorek tvořilo 3 255 nakupujících a v rámci průzkumu bylo mimo jiné analyzováno 34 112 produktů a více jak 1 300 POP médií. Průzkum proběhl v rámci celé České republiky ve dvanácti prodejnách supermarketových a hypermarketových maloobchodních řetězců TESCO, Albert, Globus a Billa.

Detaily naleznete ZDE

Případové studie

Třetina nakupujících alespoň občas nakupuje BIO potraviny a téměř podobné procento zákazníků plánuje nakupované množství této kategorie výrazně zvýšit.
Dvě třetiny české populace se nacházejí v segmentu „obézních“ spoluobčanů. Trendem poslední doby je zájem o zdravější možnosti stravování v obchodních centrech, které se této poptávce snaží přizpůsobit.
Zdroj: výzkumy Ipsos, 2014