Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Retail Performance

Retail Performance je jedním ze světově největších poradenství zabývajících se analytikou maloobchodu a specializující se na mapování nákupního chování, monitoring tzv. footfall a nová technologická řešení. Ve spolupráci s globálními značkami ve více než 50 zemích naše expertíza pomáhá identifikovat nákupní trendy a insighty v oblasti retailu za účelem zlepšení celé zákaznické zkušenosti.

Klientský kontext

  • Kolik lidí přijde do mého obchodu?
  • Jak mohu vylepšit svoji konverzi návštěvníků na kupující?
  • Jaký profit má můj zákazník?
  • Je můj obchod pro zákazníky zajímavý?
  • O jaký můj produkt mají zákazníci největší zájem?

Řešení

Retail Performance používá nejmodernějších technologií k analýze celé zákaznické cesty, poskytuje vhled do zákaznické zkušenosti a vede k maximalizaci prodejních příležitostí a snížení provozních nákladů pro naše klienty.

Zaměřujeme se na:

Měření Footfall (Návštěvnost)
Vytěžte maximum z návštěvnosti obchodu a navyšte konverzní poměry mezi návštěvníky a kupujícími díky „footfall“ a „in-store traffic“ analytice dostupné v reálném čase. Základní footfall analýza začíná již prvním dnem s 95% úrovní přesnosti a tato úroveň platí po celou dobu. A co je nejdůležitější, jsme pro Vás obchodním partnerem, který Vám pomůže vytěžit reálnou hodnotu z analýzy dat.

Dwell time (Doba setrvání)
Data ukazují, že čím déle času stráví zákazníci v obchodě, tím pravděpodobněji si něco koupí. Analýza doby setrvání Vám poskytne cenné informace o tom, kde se zákazníci pohybují a jak dlouho tam zůstávají, což vám umožní činit lepší rozhodnutí o merchandisingu, promocích, rozmístění zaměstnanců a uspořádání obchodu.

Customer Journey Management
Pochopte cestu zákazníka v klíčových místech jako jsou např. fronty nebo pokladny a pomocí generováním dat a informací můžete zavést provozní vylepšení. Zvýšíte tak produktivitu, ziskovost a zážitek zákazníků tím, že snížíte čekací doby v prodejnách, zákazníkovu cestu budete mít pod kontrolou a budete efektivněji řídit vytížení zaměstnanců.

Wi-Fi sledování
Možnost prohlédnout si celou cestu nakupujícího, od počáteční interakce mimo prodejnu až po vstup do obchodu a nákup výrobku a opakované návštěvy, může poskytnout cenné informace na chování kupujících.

Profilování zákazníků
Identifikace vzorců toho, jak různé skupiny lidí prochází obchodem, interagují s promočními materiály, komunikují s personálem a jak se pohybují po prodejní ploše, přináší novou a lepší úroveň pochopení Vašich zákazníků.

Chování zákazníků
Využití znalosti chování zákazníků je zásadní pro zvyšování konverzních poměrů. Dostupné informace Vám dají nástroje, které pomůžou navrhnout atraktivní design obchodu, bezkonkurenční zákaznický servis, optimální merchandising nebo cílené a správně načasované marketingové kampaně.

Případové studie

Benchmarking a posílení personálu:
Náš klient (řetězec klenotnictví) potřeboval zhodnotit investici do tréninku zaměstnanců a posílit vliv jejich jednání na konverzní poměr a celkové prodeje. V centrále pak vyvstala potřeba identifikovat nadprůměrné prodejny a naopak prodejny, které potřebovaly pomoc tak, aby zdroje byly využity efektivně. Pro 29 obchodů vybraných tak, aby reprezentovaly různé typy „layoutu”, jsme změřili aktuální „footfall”. K tomu jsme vyvinuli tréninkový program, který manažerům prodejen umožnil navýšit konverzní poměry a průměrnou útratu. Manažeři prodejen a jejich podřízení jsou tak nyní vybaveni nástrojem, jak navýšit svou výkonost a mohou vidět, jaký dopad má jejich jednání se zákazníkem na konverzní poměr.

Zvýšení zákaznické spokojenosti:
Jeden z našich telekomunikačních klientů dříve používal pouze prodejní data k tomu, aby vyhodnotil výkonnost jednotlivých obchodů. Nicméně management byl přesvědčen, že toto jim nedává kompletní obrázek o situaci. S použitím měření návštěvnosti a konverzních metrik byly naměřeny jasné rozdíly, které vyplývaly z plánování rozvrhu a budgetu na zaměstnance. Přímým benefitem byla identifikace nejlépe prodávajících zaměstnanců, zjednodušení operačního procesu, efektivnější plánování zaměstnanců a lepší využití rozpočtu na personál.
Toto ve výsledku vedlo k vyšší zákaznické spokojenosti a následně ve vyšší získanou hodnotu.
Navíc klient získal přesně změřenou úspěšnost svých centrálně plánovaných marketingových kampaní a umožnilo mu to tak budoucí kampaně lépe cílit na základě aktuálních dat.

Více informací ohledně Maloobchod