Senzorický Censydiam - pět smyslů opět v akci!

15. série Ipsos klientských setkání

JE URČEN PRO TY, KTEŘÍ TENTO EMOCIONÁLNÍ SEMINÁŘ JEŠTĚ V IPSOSU NEZAŽILI!

Seminář kvalitativní divize IPSOS UU (Understanding UnLimited) se pro velký zájem marketingové a odborné veřejnosti opakuje již potřetí.Využijete všech pět základních smyslů – nejenom sluch a zrak, ale také hmat, chuť a čich.
Seminář je určen zejména pro ty, kteří řeší positioning značky, kategorii produktu, segmentaci zákazníků, odhalení bílých míst a efektivní komunikaci směrem k různým cílovým skupinám.

Seznam přednášejících:

  • Eva Veisová (Executive Director Ipsos UU)
  • Naďa Závodníková (Account Director Ipsos UU)
  • Anna Náprstková (Senior Account Manager Ipsos UU)
  • Jana Sojková (Senior Account Manager Ipsos UU)

Média a komunikace značky