Social Media Research & Insight Services | Ipsos
Social Intelligence Analytics

Social Media Research & Insight Services

OUR SOLUTIONS
Poskytování praktických poznatků z oblasti sociální inteligence a jiných nestrukturovaných zdrojů dat.

Ipsos insight týmy po celém světě poskytují podrobné informace o obsahu vytvářeném spotřebiteli, přičemž zohledňují specifika odvětví, místa a berou v potaz kulturní nuance.
Naše služby v oblasti sociálních médií pomáhají značkám proniknout hlouběji do problematiky konkrétních obchodních otázek a poskytnout jim praktické informace. 

Ipsos metodiky jsou pravidelně uznávány klíčovými výzkumnými organizacemi (např. ESOMAR Smart Data Award 2018). Disponujeme rozsáhlými znalostmi o odvětvích klientů, které jsou založené na desetiletích zkušeností v oblasti průzkumu trhu a sociálních médií. Tím je zajištěno, že naše analýzy a doporučení jsou přizpůsobeny vašim konkrétním obchodním potřebám.

Srdcem všeho, co děláme, je poskytování strategických doporučení, která otevírají nové příležitosti pro naše klienty. Data jsou data, dokud je nezměníme na insighty, které mají jasný dopad na obchodní výsledky. Naši klienti těží z existence interdisciplinárních týmů využívajících své odborné znalosti v oblasti technologií, umělé inteligence, vědy o datech a výzkumu sociálních sítí.

Nabízíme následující výběr reportů: 

  • Market Explorer — Prozkoumává potřeby spotřebitelů, slabá místa, spotřebu a motivy, porovnává insighty (např. údaje z webových stránek, trendy ve vyhledávání). Pomáhá klientům dosahovat vytyčené strategie v online prostředí, obsahu na sociálních sítích a angažovanosti jejich zákazníků.
  • Trend Radar — Přístup zaměřený na chování spotřebitele je navržený tak, aby poskytoval klíčové insighty o změnách chování spotřebitelů a předpovědi trendů v různých kategorií. Kromě zjišťování potenciálu vám Trend Radar umožňuje dozvědět se více o motivacích a budoucím dopadu makro a mikro trendů na konkrétní kategorie.
  • Brand Sonar — Tento program měření zdraví značky integruje různé zdroje informací pro efektivní správu značky. Pomocí údajů generovaných spotřebiteli a průzkumu sociálních médií identifikujeme brand ambasadory, vyplňujeme mezery ve znalostech o zdraví značky a zvyšujeme hodnotu a výkon vaší značky.
  • Customer Experience (CX) Social  - Trekuje spokojenost s vašimi výrobky a službami a sleduje zákaznickou zkušenost v čase. Získáváme poznatky z reakcí na interakce se zákaznickým servisem a uvádění nových služeb a produktů na trh.