Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Strategie značky

Lidské chování v současné době prochází velkou revolucí, která je způsobená rozvíjejícími se technologiemi a globalizací. V důsledku toho se správné řízení značky stává čím dál větší výzvou. Ipsos pomáhá svým klientům budovat a posilovat jejich značky v dnešním komplexním světě.

Klientský kontext

  • Jak rozpoznáme klíčové faktory pro vybudování silné ekvity značky?
  • Jaké parametry jsou nejdůležitější pro vytvoření správné struktury našeho portfolia?
  • Jak vypadá optimální nastavení našeho portfolio, které maximalizuje prodeje?
  • Do jakých kategoriích by mohla naše značka expandovat?
  • Na jaké nenaplněné potřeby bychom se měli s našimi inovacemi zaměřit?

Řešení

Naši odborníci Vám pomohou budovat Vaši značku, posílit její ekvitu, nadefinovat její positioning a řídit celé portfolio. Pomůžeme Vám také s výzkumem zaměřeným na motivace. S využitím našeho Censydiam kompasu dokážeme systematicky odhalovat emocionální i funkční potřeby spotřebitelů.

Zaměřujeme se na:

Ekvita značky a positioning
Dokážeme propojovat klíčové faktory, které ovlivňují ekvitu značky, s obchodními výsledky. To nám umožnuje modelovat různé scénáře pro budování značky a poskytnout Vám tak jasnou představu o budoucích příležitostech k růstu.

Řízení portfolia
Nabízíme řešení na míru, které bude založeno na Vámi požadovaných akčních standardech. Kromě našich výzkumnických schopností poskytujeme konzultantskou podporu zahrnující spolupráci se všemi zúčastněnými stranami ve Vaší organizaci, včetně pořádání workshopů.

"Brand Stretch" a inovace
Začínáme tím, že hledáme a kvantifikujeme klíčová zjištění a příležitosti pro značku. Tato zjištění nám slouží jako odrazový můstek pro vytvoření nových nápadů, konceptů a produktů, které můžeme dále testovat a ověřovat jejich potenciál. Tento způsob vyžaduje důkladné propojení metod zahrnujících sběr kontextuálních informací, spotřebitelský výzkum, tvorbu nápadů a samotné testování.

Porozumění spotřebitelským motivacím díky Censydiamu
Censydiam je náš psychologický rámec, pomocí kterého dokážeme systematicky odhalovat emocionální i funkční potřeby spotřebitelů. Díky němu zjistíme, jak vylepšit relevanci Vaší značky a poradíme Vám, jaké asociace a benefity je dobré použít při vytváření konceptů a v komunikaci, aby se spotřebitel snadněji ztotožnil s Vaší značkou.

Censydiam varianty:

  • Brand Dip: Krátký, stručný, „device-agnostic“ nástroj, pomocí kterého rychle otestujte pozici Vaší značky a tím získáte možnost dělat rychlé rozhodnutí.
  • Censydiam Social: Nástroj, který měří motivace spotřebitelů v online konverzacích a tím ověřuje, zda Vaše značka přináší zamýšlený mediální obsah přes ty správné kanály.
  • Censydiam Needs Clip-On: Řešení, které Vám poskytne přehled klíčových potřeb ve Vaší kategorii podle cílových skupin nebo specifických příležitostí (bez nutnosti vytvářet segmentaci).

Případové studie

Vylepšení a aktivace hudebních značek:
Klient, který nabízí hudební nástroje, si během několika let vybudoval silné portfolio značek. Dostal se ale do bodu, kdy musel vybrat nejlepší ze svých značek a rozhodnout, jak nejlépe tyto značky prezentovat na globální úrovni. S pomocí našeho Censydiam modelu, založeného na motivacích, jsme byli schopni identifikovat mezery a slabá místa v klientově portfoliu a také nejlepší možnou a jedinečnou platformu pro každou značku. Toto vytvořilo základ pro navazující vylepšování DNA značek a také udalo směr pro správnou aktivaci, komunikaci a distribuci.

Zvýšení podílu na trhu v důsledku pochopení potřeb:
Náš klient si vybudoval dobrou a stabilní technickou reputaci na trhu sportovního oblečení. Jeho značka byla největší na silně konkurenčním trhu běžeckých bot. Jeho ambicí bylo zdvojnásobit svůj tržní podíl. Pomocí několika navazujících studií (zahrnující in-depth rozhovory, social listening a strukturované rozhovory) jsme odhalili klíčové potřeby spojené se sportem a také to, do jaké míry byly tyto potřeby pokryty dostupnými značkami. Popsali jsme několik strategických plánů, které jsme následně na aktivačních workshopech převedli do konkrétních činností a úkolů. Výsledkem byl působivý nárůst tržního podílu během následujících let.

Zapojení emocí do bankovního trhu:
Thajský bankovní trh se stává silně konkurenčním prostředím, kde se každá banka snaží vybudovat svou unikátní pozici. Náš klient měl dobré postavení na trhu, nicméně cítil, že ze své strategie, která byla založená na funkčních benefitech, již vytěžil maximum. Klient hledal způsob, jak posílit svou značku a získat větší podíl na trhu. Využili jsme sílu našeho Censydiam modelu a k současným funkčním benefitům přidali také benefity emoční. Protože tyto benefity měly přímý dopad na úspěch na trhu, bylo možné nasimulovat očekáváný přírůstek tržního podílu.

Brand Stretch do nových kategorií:
Kvůli zvyšující se konkurenci, vyspělosti trhu a komoditizaci na trhu visacích zámků, zvažoval náš klient o širší působnosti své značky. Klient si sám vybral kategorie, ve kterých cítil silný potenciál. Naším úkolem bylo tyto kategorie prioritizovat pro budoucí inovační příležitosti. Základem bylo zodpovědět otázky: Jak je jejich značka vnímána? Jak věrohodná by byla v nových kategoriích? Jakou hodnotu by vstup do nových kategorií přinesl? Kombinací kvalitativního, kvantitativního výzkumu a prodejních dat jsme porovnali potenciál všech příležitostí. Navíc jsme popsali klíčové faktory, pomocí kterých klient mohl vylepšit ekvitu značky v nových kategoriích