Inspirace pro lepší zdravotní péči: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Terapeutická odbornost

Společnost Ipsos vytvořila 5 globálních specializovaných center pro různá onemocnění.

Klientský kontext

Současná situace na globálním healthcare trhu znamená pro naše klienty nutnost vědět více než jen pouhé výsledky z průzkumu. Potřebují terapeutické znalosti, a to jak na lokální, tak na celosvětové úrovni s jasným porozuměním všech zúčastněných stran. Potřebují také mnohem víc než pouhé řešení, potřebují komplexní, integrovaná portfolia nabídek zaměřených na oblast jejich specifických onemocnění.

Řešení

Globální specializované centrum pro onkologii 

Naše specializované centrum pro onkologii – největší terapeutická oblast společnosti Ipsos – zahrnuje komplexní sadu vlastních řešení společně se syndikovanými daty z reálné klinické praxe (RWE) z Globálního onkologického monitoru a Portfolia molekulární diagnostiky v onkologii. Klíčovým rozlišovacím prvkem je naše schopnost integrovat všechna onkologická řešení a nabídnout hluboké poznatky, které přinesou viditelné změny. S více než 100 odborníky po celém světě, bezkonkurenční silou a přítomností na vyspělých a rozvíjejících se trzích poskytujeme globální expertízy podpořené lokálními znalostmi.

  • Globální kontakt: oncology@ipsos.com

Globální specializované centrum pro autoimunitní onemocnění 
Globální specializované centrum pro autoimunitní onemocnění, které zahrnuje syndikovaný terapeutický monitoring (data z reálné klinické praxe pro 11 onemocnění z 21 zemí) zaručuje, že naše významné odborné znalosti v oblasti autoimunitních onemocnění jsou dostupné našim klientům po celém světě. Toto specializované centrum je nositelem několika ocenění za syndikované studie.

  • Globální kontakt: autoimmunecoe@ipsos.com

Globální specializované centrum pro virologii, jaterní onemocnění a vakcíny
Specializované centrum pro virologii, jaterní onemocnění a vakcíny sdružuje naše globální odborné znalosti, znalosti místních trhů, vlastní schopnosti a data z reálné klinické praxe pro HIV, hepatitidu, NASH a vakcíny. To nám umožňuje poskytovat odborné poradenství a data klíčovým společnostem v oblasti virologie, které mají v současnosti své přípravky na trhu. 

  • Globální kontakt: virologycoe@ipsos.com 

Globální specializované centrum pro diabetes 
Globální specializované centrum pro diabetes kombinuje významné znalosti o nemoci spolu se zkušenostmi jak v oblasti tradičních výzkumných přístupů, tak v oblasti nových technologií. Naše aktuální syndikované reporty zahrnují výsledky mezinárodního průzkumu Connected Health z roku 2016 (obsahující DM2 deep-dive výzkum a unikátní segmentaci s ohledem na preferenci technologií) a studii „Social Listening v diabetu“, taktéž z roku 2016.

  • Globální kontakt: diabetescoe@ipsos.com

Globální specializované centrum pro vzácná onemocnění 
Vzácná onemocnění jsou jednou z největších oblastí neuspokojených potřeb v medicíně, a proto se stávají stále více zájmem velkých i malých farmaceutických firem. Společnost Ipsos shromáždila rozsáhlé zkušenosti v oblasti výzkumu vzácných onemocnění a díky rostoucí poptávce vytvořila Globální specializované centrum pro tato onemocnění. To umožňuje šíření našich znalostí, osvědčených postupů, databází a rekrutačních zdrojů pro naše klienty po celém světě.

  • Globální kontakt: rarediseasescoe@ipsos.com

Případové studie

K podpoře strategického rozhodování potřeboval náš farmaceutický klient jediný dashboard pro všechny své značky – aby zjistil, jak si značky stojí ve vztahu k sobě navzájem, ale i v rámci jednotlivých regionů. Na základě odborných znalostí a zdrojů ze svého Specializovaného centra pro onkologii Ipsos integroval různé zdroje dat pro dosažení cílů klienta. K těmto zdrojům patří Globální onkologický monitor, syndikované portfolio pro molekulární diagnostiku a vlastní výzkumy. A výsledek? Klient nyní může sledovat výkon všech svých značek v celé řadě KPI. Sdílení těchto informací prostřednictvím portálu znamená, že vrcholový management je globálně sladěn a efektivita syndikovaného výzkumu a integrace dat přinesla významnou hodnotu.