Média a komunikace značky: Ipsos Connect
Média a komunikace značky: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Testování návrhů komunikace pro její dopracování a optimalizaci před nasazením

V dnešní době je mnoho cest, jak reklamou zákazníky zaujmout, ovlivnit a upevnit nebo naopak změnit způsob, jak nahlíží na Vaši značku nebo jak si ji vybírají. Ipsos Connect nabízí řadu validovaných řešení jak vyvinout, optimalizovat nebo zhodnotit potenciál Vašich reklam a dosáhnout úspěchu při nasazení.

Klientský kontext

Tvůrci reklamy se dnes již neptají jen na to, zda jejich reklama získá pozornost a bude dobře spojována se značkou. Jejich otázky se nyní týkají spíše potenciálního efektu reklamy: Uspěje strategická kampaň napříč různými trhy? Bude komunikace dlouhodobě budovat emocionální vazbu na značku?

Bez ohledu na tyto posuny však jedna otázka stále zůstává: Bude mít reklama pozitivní vliv na značku a jak mohu co nejlépe zajistit účinnost reklamy při jejím nasazení?

Řešení

Díky našim validovaným ukazatelům spolu s detailní diagnostikou a porovnáním výsledků s rozsáhlou databází zjistíte, zda Vaše reklama bude skutečně podporovat značku a jak zvýšit její šanci na úspěch ještě před nasazením. Můžete otestovat jakoukoli komunikaci v jakémkoli médiu, ať už jde o video nebo vizuály, TV spot, on-line nebo mobilní banner.

Případové studie

Výrobce rychloobrátkového zboží vytvořil oceňovanou globální kampaň, která úspěšně podpořila všechny jeho značky a zároveň posílila vztah s jeho primární cílovou skupinou zákazníků. Tato kampaň byla před nasazením otestována prostřednictvím našeho nástroje ASI:Connect.