Inovace & strategie značky: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testování obalů

Díky mnohaletým zkušenostem s testováním obalů Ipsos pomáhá svým klientům optimalizovat jejich finální podobu. Je tak možné naplno využít potenciál, který obaly mají jako jeden z hlavních spotřebitelských touchpointů.

Klientský kontext

  • Jak máme navrhnout optimální obal?
  • Jak si naše obaly vedou ve srovnání s konkurencí?
  • Měli bychom naše obaly inovovat?

Řešení

Ipsos vstupuje do vývoje obalu už od rané fáze (propojuje tak spotřebitele s designéry), přes testování v domácnostech až po finální validaci. Zaměřujeme se na behaviorální principy, které kombinují „tvrdá” data prodejního potenciálu s implicitními i explicitními zjištěními. Brand týmy společně s designéry pak využívají tyto informace pro optimalizaci jejich obalu.

  • Audit: přístup umožňující porozumět přitažlivosti vašeho obalu v porovnání s konkurenčními výrobky.
  • Screening:  řešení, která využívají výhod dnešního mobilního prostředí, a pomocí rychlých „device-agnostic“ screeningů, ale i náročnějších metod založených na conjoint analýze. V krátkém časovém horizontu doručíme informace založené na ověřených benchmarcích.
  • Validace: ve finální fázi testování obalu a při rozhodování s větší mírou rizika vystavujeme spotřebitele virtuálním i reálným prodejním regálům, abychom porozuměli dopadům změny obalu na prodej. Díky současným pokročilým nepřímým metodám (měření doby odezvy, online eye tracking) i tradičním přístupům jsme schopni zodpovědět otázky typu “proč” a “co kdyby”.

Případové studie

Klienti využívají naše řešení při testování nových i již existujících produktů, jelikož obal hraje klíčovou roli pro rozpoznání značky.