Packaging Research | Innovation | Ipsos
Innovation

Testy obalu

OUR SOLUTIONS
Změřte a optimalizujte potenciál vašeho obalu.

Produktový obal je pro identitu značky klíčový. Ipsos má 40letou zkušenost s výzkumem toho, jakou roli obal hraje při ovlivňování spotřebitelské poptávky.

Pomáháme klientů od rané fáze vývoje obalu (kdy propojujeme konzumenty s designéry) až po testování v domácnostech nebo závěrečnou validaci. Soustředíme se na principy behaviorální vědy a kombinujeme tvrdá data prodejního potenciálu s aktivními i pasivními poznatky. Brandové a designerské týmy pak používají tyto informace k optimalizace svých návrhů.

V Ipsosu jsme schopni kombinovat praktické testování na 90 trzích společně s použitím prvotřídních 2D, 3D a 360 online technologií v našem virtuálním prostředí jménem „Simstore“. Od ranné fáze po finální validaci jsme schopni vyhodnotit rizika díky explicitním i implicitním metodám, které mají své kořeny v behaviorální vědě.