Testy reklamních konceptů i v healthcare

Testování reklamních konceptů se dnes netýká...

Michal Kudernatsch, executive director, Ipsos Healthcare 
Jana Dračková, research executive, Ipsos Healthcare

Vyšlo v časopisu Marketing Sales Media, srpen 2016

Testování reklamních konceptů se dnes netýká jen klasických oblastí FMCG, nýbrž je žhavým tématem i v healthcare sektoru. Začíná být důležité nejen, aby produkt pomáhal a léčil, ale aby jeho komunikace řádně informovala o jeho přednostech. To platí především pro volně prodejné přípravky (tzv. OTC), u kterých má hlavní slovo při jejich volbě pacient-spotřebitel. Otázkou zůstává, jak z množství návrhů poznat to pravé inovativní řešení, které má potenciál na úspěch.

Ipsos se v poslední době přesvědčil, že výzkumný nástroj InnoQuest concept je využitelný i v OTC sektoru. InnoQuest je kombinací analytických dat, metrik, indexů a benchmarků, které se skládají z komplexních datových zdrojů a dlouhodobě sbíraných benchmarků. Předností tohoto komplexního statistického nástroje je jednoduchý a uživatelsky příznivý výstup pro klienta.

Základem metodologie InnoQuest conceptu je testování tzv. RED measures – Relevance, Expensiveness a Differentiation. Relevance ukazuje, zda se koncept potkává s potřebami spotřebitele a má potenciál pro dlouhodobý úspěch. Expensiveness říká, jak spotřebitelé hodnotí cenu výrobku ve vztahu ke stávajícím produktům. A konečně diferenciace udává, zda inovace nabízí nějaké výhody, které jsou unikátní v souvislosti se stávajícím trhem.

Metodika RED measures je doplněna o unikátní kategorizaci 11 archetypů tzv. Archetype InnoQuest System. Každý archetyp má svůj charakteristický profil, který je založený na hodnotách RED measures a uvěřitelnosti. Profil jednotlivých archetypů přiřazuje osobnostní vlastnosti konceptu, které ho pomáhají lépe charakterizovat.

Ipsos testuje koncepty přímo na spotřebitelích – členech vlastního panelu Populace.cz, standartní dotazník je možné doplnit o otázky týkající se aktuálního stavu respondentů, míry vlivu lékárníka/lékaře na finální rozhodnutí o nákupu aj. Tím vzniká unikátní řešení kvantitativního testu odpovídající potřebám (nejen) healthcare klientů z oblasti OTC. Test nejen celkově koncepty zhodnotí, ale také ukáže, jakým směrem se vydat dál…

Vzkaz Ipsosu: Nebojte se testovat koncepty přípravků.

Testy reklamních konceptů

Příloha: Článek z časopisu Marketing Sales Media Testy reklamních konceptů i v healthcare

Média a komunikace značky