User Experience | Ipsos
User Experience

User Experience

OUR SOLUTIONS
Vytváří transformativní zkušenosti prostřednictvím nepřetržitého zapojení uživatelů do celého životního cyklu produktu.

Ve světě disruptivních technologií a neustále se měnících očekávání chtějí zákazníci bezproblémové, sofistikované a bezpečné zážitky, díky nimž mohou plynule přecházet mezi fyzickými a digitálními světy. Ipsos pomáhá klientům navrhovat transformativní uživatelskou zkušenost díky tomu, že v jádru procesu návrhu ponechává uživatele. 

User experience (UX) zahrnuje vše, co člověk zažívá a cítí před, během a po použití určitého produktu, systému nebo služby. Bez zapojení skutečných uživatelů nelze vytvořit dokonalý UX.

Od objevování potřeb, problematických míst a motivací přes design a implementaci, Ipsos spojuje dohromady uživatele se všemi zúčastněnými stranami, aby objevil příležitosti, které našim klientům pomáhají vytvořit skvělé produkty.

Dávat hlas zákazníkům skrze design zaměřený na uživatele přináší obrovskou hodnotu. Vytvořit uživatelskou zkušenost, které hned napoprvé funguje dobře, zvyšuje spokojenost a snižuje náklady. 

Úzce spolupracujeme s našimi klienty, abychom porozuměli jejich obchodním potřebám, uplatnili naše odborné znalosti a následně navrhli ten nejvhodnější postup. Díky přístupu ke globální komunitě UX profesionálů, z nichž někteří se pohybují na nejrychleji rostoucích trzích na světě, si můžete být jisti, že vytěžíte to nejlepší jak z globálního dosahu, tak z lokálního odborného provedení. UX služby Ipsosu jsou také certifikovány podle ISO 9001: 2015.

Ipsos disponuje celou řadou přístupů a technik, které zajistí, že již první uživatelská zkušenost bude optimální. Některé z našich přístupů zahrnují kromě jiného:


Objevy & Myšlenky 

 • Generování nápadů pomocí tzv. sprintů 
 • Workshopy, kde se plánují road mapy 
 • Iterativní doladění a validace 

Iterativní Design & Hodnocení 

 • Formativní testování použitelnosti k optimalizaci designu 
 • Workshopy k identifikaci okamžitých zlepšení
 • Co-creation pro podporu budoucích inovací

Uživatelské průzkumy & Design

 • Interakční design, info architektura, vizuální design, designové myšlení 
 • Lidské faktory & Human-Machine Interface (HMI)
 • Expertní recenze, UX strategie, UX skóre  

Pokročilé výzkumné metody 

 • Měření chování (oční kamera, VR/AR)
 • Bio/ neuro měření 

Agilní nástroje/ techniky 

 • Rychlé vytváření prototypů 
 • Testování RITE 
 • Rychlá syntéza dat 

Medical Device Human Factors

 • Explorativní výzkum 
 • Analýza rizik 
 • Návod k použití 
 • Formativní a sumativní testování 

Rozumíme změnám.  Pomáháme tomu již několik let.  
Před lety jsme klientům pomohli s jejich prvními internetovými obchody a mobilními aplikacemi. Dnes jim pomáháme vytvářet chatboty, senzorické digitální léky a multisenzorické interakce obecně.

Žijeme UX testy, ale nejsme jen UX lidé. 
Jsme multidisciplinární tým odborníků se vzděláním, pracovními a životním zkušenostmi z mnoha různých oborů. Tyto rozdílné perspektivy využíváme u všech UX projektů. 

Spojujeme to všechno dohromady. 

Náš tým odborníků z celého světa vám může pomoci vytvořit jakýkoli typ uživatelské zkušenosti s jakoukoli technologií tím, že do procesu zapojí uživatele odkudkoli na světě, z jakéhokoli prostředí a v jakémkoli okamžiku životního cyklu produktu.

Continuous user engagement across the product lifecyle