Specializace Ipsosu pro jednotlivé sektory
OUR SOLUTIONS

Utility

Trh s energiemi zaznamenal v posledních letech mírné turbulence, když část zákazníků změnila poskytovatele elektřiny nebo plynu.

Klientský kontext

Většina distributorů energií reagovala větším důrazem na zákaznický servis, zaměřila se na udržení klientského portfolia zvyšováním spokojenosti a loajality. 

Řešení

Ipsos dlouhodobě mapuje trh s prodejem energií - elektrické energie a plynu. Můžeme tak našim klientům poskytnout zdarma benchmarky spokojenosti a loajality zákazníků za celý trh a pomoci lépe nastavit retenční strategii.

 

Hlavní témata projektů v sektoru utility:

Spokojenost a loajalita klientů

  • Okamžitá spokojenost klientů na Touchpoints, optimálně pomocí IVR nebo jiných automatických metod sběru dat.
  • Dlouhodobá spokojenost a loajalita zákazníků, segmentace na základě loajality, míra ochoty využít konkurenční nabídku.
  • CEM, CRM, akční plány a procesní audity.
  • Datamining – napojování výzkumných dat do CRM.
  • Návrh / optimalizace věrnostního programu.

Distribuce / prodej

  • Měření výkonu interní i externí prodejní sítě.
  • Analýza potenciálu pro cross sell.
  • Back-win strategie.
     

Případové studie

Zhruba pětina zákazníků (19 %) připouští, že v příštím roce změní dodavatele energie.
Zdroj: Ipsos Loyalty Norms, 2014