Věnujte pozornost produktovým konceptům

Vývoj a tvorba nového či inovovaného produktu stojí...

Vyšlo v časopisu Marketing & Media, únor 2017

Vývoj a tvorba nového či inovovaného produktu stojí velké finanční i tvůrčí úsilí. Navíc si je třeba uvědomit, že toto snažení často nevede k úspěchu. I produktová inovace s velkým potenciálem může být odsouzena k nezdaru jen proto, že marketér nemá dostatek času na vypracování vhodně konstruovaného konceptu pro testování.

Jak by měl ale takový koncept vypadat? „V praxi jsme viděli celou řadu dobrých, ale i špatně vypracovaných konceptů. Naštěstí existují poučky, jak se chyb při tvorbě konceptů vyvarovat“, říká Kristýna Indrová, Associate Director výzkumné agentury IPSOS. Předně bychom si měli uvědomit, že prostřednictvím konceptu promlouváme ke spotřebitelům a musíme tudíž používat jim blízký jazyk. Osvědčilo se psát koncept v první osobě a nebýt příliš poučující. Pozornost by neměla být věnována exklusivně popisu inovace a jejího benefitu, ale také ostatním náležitostem konceptu, což je např. nadpis komunikující hlavní myšlenku, vizuál a další podpůrné informace (cena, velikost či varianty výrobku). Zkušenost totiž potvrzuje, že těchto informací si spotřebitelé všímají jako první. Zároveň platí, že pro artikulaci sdělení je nejdůležitější: 1. vyjádření problému / potřeby; 2. popis řešení problému / naplnění potřeby; 3. popis způsobu naplnění potřeby, resp. důkaz reálného benefitu (důkaz toho, jak může inovace naplnit potřebu spotřebitele). „Správně konstruovaný produktový koncept je pak základem pro užitečnou zpětnou vazbu z testu, která umožní snadnější revizi konceptu, následný vývoj inovace a snad i úspěch na trhu“, dodává Kristýna Indrová.

V případě dotazů pište na adresu [email protected]

Věděli jste že:

… 46 % zdrojů věnovaných novým iniciativám je vynaloženo na produkty, které neuspějí, nebo jsou stáhnuty z trhu

… přibližně 80 % myšlenek a konceptů testovaných v rámci průzkumu trhu z oblasti FMCG není nikdy uvedeno na trh

Zdroj: Ipsos Training Center, 2016

Příloha: Článek z časopisu Marketing & Media Věnujte pozornost produktovým konceptům

Média a komunikace značky