Média a komunikace značky: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Výběr a optimalizace vhodné „big“ idey a jejího kreativního zpracování

Na začátku každé úspěšné kampaně stojí idea, která silně rezonuje se zákazníkem – „big“ idea. Kdykoli, když tvoříte ústřední ideu své kampaně nebo plánujete co nejefektivnější mediální strategii jak oslovit tu správnou cílovou skupinu pro svou kampaň, Vám Ipsos Connect pomůže s tím, jak to udělat lépe.

Klientský kontext

Prostředí, ve kterém značky fungují, se rychle mění. Fragmentace médií, vytváření nových komunikačních kanálů a dramatické změny v chování zákazníků vedou k tomu, že pro značky je stále obtížnější vyniknout a získat pozornost. Je také náročnější rozhodnout, jak co nejlépe rozdělit omezené zdroje na kampaň napříč přibývajícími touchpointy. Bude účinnější investovat větší část prostředků do digitálních médií nebo vsadit na osvědčenou TV?

Současně se však jen velmi pomalu mění role, jakou značky hrají v životě zákazníků, a způsob, jak si zákazníci značky vybírají. Podle naší zkušenosti značky, které věnují velkou pozornost tvorbě „big“ idejí a plánování médií s ohledem na cíle kampaně, vítězí v získávání pozornosti a budování své preference u zákazníků.

Řešení

Výzkum komunikace již v ranném stádiu přípravy zvýší šanci, že zvolíte skutečně silnou „big“ ideu a vytvoříte z ní kampaň, která efektivně dosáhne očekávané cíle napříč různými touchpointy.

„Big“ ideje jsou v současnosti důležitější než kdy dříve. Jako jednotící linka umožňují vyjádřit sdělení značky napříč celým spektrem jejích komunikačních aktivit, regionů a formátů a otevírají tak široký prostor pro kreativní vyjádření. S Ipsos Connect získáte detailní zhodnocení Vašich „big“ idejí z pohledu zákazníků, díky kterému vytvoříte přesné zadání zpracování kampaně pro kreativní agenturu.

Naše řešení je založené na kombinaci kvantitativních a kvalitativních technik, tradičních i nových přístupů (vycházejících z poznatků o fungování systému 1), které vytváří přirozené prostředí pro tvorbu a rozvoj „big“ idejí.

Abychom Vám pomohli efektivně plánovat nasazení Vašich kampaní v různých touchpointech, Ipsos Connect vyvinul interaktivní portál s on-line simulátorem založeným na reálných zkušenostech zákazníků s touchpointy.

Případové studie

Klientovi z oblasti potravinářství jsme pomohli lépe nastavit a oživit příběh jedné jeho značky. Společně jsme našli „big“ ideu, kterou klient a kreativní agentura rozvedli do kampaně s pozitivním dopadem na značku, který znásobil silný virální efekt kampaně.

Klient zvažoval snížení investic do TV ve svém mediálním mixu. Výsledky naší studie MediaTIPs ukázaly, že dosavadní klientovy investice nebyly optimální a omezení investic do TV by negativně ovlivnilo povědomí o značce a její porozumění.