OUR SOLUTIONS

Výzkum v oblasti krizového řízení

Určení závažnosti krize a testování komunikace s cílem zmírnit a obnovit dobrou pověst a důvěru.

Klientský kontext

Když se organizace potýká s krizí nebo potenciální krizí, čas nikdy není na její straně. Krizové situace jsou často nepředvídatelné a mimo kontrolu organizace. Špatné čtvrtletní výsledky, stažení zboží z trhu nebo kontroverzní reklama, to jsou některé problematické situace, které mohou nastat. Organizace musí být připraveny k rychlému jednání, aby pochopily problém a odpovídajícím způsobem reagovaly.

Řešení

Výzkum reputace vám pomůže ukázat závažnost problému a způsob, jak nejlépe problém komunikovat s cílem snížit možné důsledky.

Když krize přijde, buďte připraveni! The Global Reputation Centre má standardní šablonu dotazníku, kterou můžeme přizpůsobit během hodiny. 24 hodinové omnibusové řešení, které doručí výsledky přes noc nebo třídenní focus group program, který lze rychle spustit, abyste získali odpovědi, které potřebujete.

Každá krize je jedinečná. The Global Reputation Centre ví, že budování a udržování důvěry zlepšuje efektivitu marketingu a zvyšuje obchodní výkonnost. Organizace, které provádějí reputační výzkum průběžně, jsou oproti konkurenci ve výhodě.

Případové studie

Globální potravinová společnost se na pěti evropských trzích zaměřuje na odpovědné chování firmy a porozumění vnímání svých značek vládou, médii, nevládními organizacemi, obchodními sdruženími, akademickými pracovníky a širokou veřejností. Výsledky byly použity k pochopení, co znamená „ideální potravinářská společnost“ a stanovily referenční kritérium (benchmark) pro současné postavení společnosti.

Společnost