Workshops | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Workshops

OUR SOLUTIONS
Jak využít insighty, aby prostřednictvím workshopů s různými klientskými týmy přispěly k obchodnímu růstu.

“Insight-for-Impact” workshopy zprostředkovávají zákaznickou zkušenost, která probouzí empatii a přispívá k relevantním krokům s ohledem na dopad businessu.

Workshopy Ipsos UU přibližují příběhy zákazníků klientům a obohacují klasický výzkum s cílem vzbudit empatii, která povede k příslušným krokům v rámci obchodní strategie. Umožňují klientům vybírat insighty, které jsou pro spotřebitele opravdu důležité. Během workshopů mohou být zvolené insighty použity jako součást akčního plánu k rozvoji vítězných inovačních nápadů, k definici postoje značky vzhledem k těmto poznatkům nebo k rozvoji komunikačních nápadů.

Během workshopu realizujeme výzkum prostřednictvím myšlenek, storytellingu, videoexkurzí, etnografie, kurátorství nebo customer journey.

Vytváříme nezapomenutelné zákaznické zkušenosti, které aktivují klíčová témata a pomáhají zvyšovat dopad. Používáme k tomu co-creation, behaviorální vědy, trendy, experty a influencery, případové studie a mnoho dalších Ipsos technik.

Poskytujeme nástroje a možnosti, které mohou pomoci aktivovat všechna témata diskutovaná během workshopu. Umožňujeme týmům spolupracovat, sladit se a diskutovat o odpovědnosti.

Insights to Innovation Workshop | IpsosInsights to Action Workshop | Ipsos