Customer Experience | Ipsos
Customer Experience

Zákaznická zkušenost

OUR SOLUTIONS
Zajištění návratnosti investic do zákaznické zkušenosti (customer experience, CX).

Zákaznická zkušenost je souhrnem veškerých interakcí zákazníka – ať už individuálního spotřebitele nebo B2B – s organizací, včetně jeho celkové zkušenosti se značkou jako takovou. Je o postřezích a zkušenostech – minulých, současných i budoucích záměrech, je o emocích i praktických aspektech – napříč všemi touchpointy a kanály. Praxe ukazuje, že společnosti, které správně pracují se zákaznickou zkušeností, dosahují i finančních úspěchů. CX je novým bitevním polem a jednou z top priorit každého CEO, přesto však zde mají firmy velké mezery a je zde prostor pro zlepšování.

Pomáháme našim klientům tyto výzvy zvládat tak, aby doručovali zákaznickou zkušenost, která povede k růstu profitu. Pomáháme společnostem udržet stávající zákazníky a zachránit ty na odchodu, pomáháme jim k růstu útrat ze strany zákazníků, ke zvýšení advokacie značky a zlepšování efektivity. Vše s cílem dosáhnout návratnosti investic do CX („Return on Customer Experience Investment /ROCXI/“).

Return on Customer Experience Investment (ROCXI)Pomáháme společnostem na všech stupních CX měření a procesu jeho řízení.

CX measurement and management process